Kiedy w Polsce zmieniamy czas na zimowy? Wyjaśniamy, kiedy przestawić zegarki

Kiedy w Polsce zmieniamy czas na zimowy? Wyjaśniamy, kiedy przestawić zegarki

Dodano: 
Zegarek. Zmiana czasu
Zegarek. Zmiana czasu Źródło: New Africa
Choć w Europie trwają dyskusje o konieczności zmiany czasu dwa razy w roku, to w 2022 roku zmiana zegarów będzie jeszcze konieczna. Sprawdź, kiedy Polska przechodzi z czasu letniego na zimowy.

Od 8 lutego 2018 r., po rezolucji Parlamentu Europejskiego, Komisja Europejska zajmuje się pomysłem rezygnacji ze zmiany czasu. W krajach członkowskich UE przeprowadzono konsultacje społeczne, według których 90% respondentów było gotowych zrezygnować ze zmiany czasu.

W marcu 2019 roku Parlament Europejski w Strasburgu zagłosował za przepisami, które zniosłyby przestawianie zegarów wiosną i jesienią. Projekt nowelizacji przewidywał, że ostatnia zmiana czasu nastąpi w 2021 r., natomiast państwa miały określić czas, który będzie dotyczył tej zasady. W Polsce zmiana czasu jest regulowana rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów i w tym roku planowana jest zmiana czasu w Polsce.

Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w Polsce?

Czas letni w Polsce zmieni się na zimowy w nocy z 29 na 30 października, czyli w ostatnią niedzielę października. O godzinie 3:00 zegary powinny być ustawione na 2:00. To z kolei pozwoli dodać godzinę snu.

Kiedy po raz pierwszy wprowadzono w Polsce zmianę czasu?

W Polsce zmianę czasu wprowadzono po raz pierwszy w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946 – 1949 i 1957 – 1964. Zasada ta obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku. Do 1995 roku przejście z czasu letniego na zimowy odbywało się o miesiąc wcześniej – w ostatnią niedzielę września. Przejście z czasu zimowego na letni następuje w ostatnią niedzielę marca.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom