Demonstracje z okazji Dnia Obrońców Ukrainy w Polsce. „Razem podziękujemy tym, którzy bronią Ukrainy”

Demonstracje z okazji Dnia Obrońców Ukrainy w Polsce. „Razem podziękujemy tym, którzy bronią Ukrainy”

Dodano: 
Akcje z okazji Dnia Obrońców Ukrainy
Akcje z okazji Dnia Obrońców Ukrainy Źródło: Kompania Defending Ukraine
14 października Ukraińcy w Polsce zorganizują demonstracje z okazji Dnia Obrońców Ukrainy, który obchodzony jest corocznie od 2014 roku. Co to za święto i gdzie odbędą się akcje?

14 października w 2014 roku został ogłoszony świętem państwowym – Dniem Obrońców Ukrainy. Potrzeba ustanowienia narodowego święta dla obrońców Ukrainy stała się szczególnie wyraźna po aneksji przez Rosję Krymu i rozpoczęciu działań wojennych w obwodach donieckim i ługańskim.

Święto zostało wprowadzone dekretem ówczesnego prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki. Jednocześnie prezydent odwołał obchody Dnia Obrońcy Ojczyzny 23 lutego, który w ZSRR był Dniem Armii i Marynarki Wojennej Związku Radzieckiego.

Dzień ten został pierwotnie ustanowiony pod nazwą „Dzień Obrońcy Ukrainy”. 14 lipca 2021 roku Rada Najwyższa zmieniła nazwę święta na „Dzień Obrońców Ukrainy”.

Data 14 października została wybrana nie bez powodu. Tego dnia przypada również Dzień Kozaków Ukraińskich, którego symbolem była Matka Boska.

„Razem dziękujemy tym, którzy bronią Ukrainy”

W dniach 14-15 października Ukraińcy w Polsce zbiorą się na manifestacjach, aby podziękować obrońcom Ukrainy i uczcić pamięć tych, którzy zginęli podczas wojny z Rosją.

Natalia Panczenko, organizatorka „Euromaidanu Warszawa”, na swoim Instagramie zaapelowała do Ukraińców o przyjście na akcję ku czci Dnia Obrońców Ukrainy w Warszawie.

– Zapraszamy do wspólnego podziękowania tym, którzy dziś bronią Ukrainy i zdobywają naszą Ojczyznę. A także po to, by uczcić pamięć tych, którzy już poświęcili dla niej swoje życie, którzy zadbali o to, byśmy dziś nadal mieli Ukrainę.

Akcja w Warszawie odbędzie się 14 października o godzinie 18.00 przy Multimedialnym Parku Fontann (Skwer 1 Dywizji Pancernej).

Zrzut ekranu informacji odnośnie demonstracji w Wraszawie od Euromaidan

Demonstracje planowane są również m.in w takich miastach jak Gliwice, Katowice i Kielce.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom