„Więcej niż koleżanki”. Ołena Zełenska spotkała się z Pierwszą Damą RP Agatą Kornhauser-Dudą

„Więcej niż koleżanki”. Ołena Zełenska spotkała się z Pierwszą Damą RP Agatą Kornhauser-Dudą

Dodano: 
Ołena Zełenska i Agata Kornhauser-Duda podczas spotkania w Polsce
Ołena Zełenska i Agata Kornhauser-Duda podczas spotkania w Polsce Źródło: Facebook / Ołena Zełenska
Olena Zełenska w minionym tygodniu spotkała się z Pierwszą Damą Rzeczypospolitej Agatą Kornhauser-Dudą. Na Facebooku poinformowała, że rozmowa dotyczyła m.in. gotowości Polski do przyjęciа osieroconych dzieci z Ukrainy.

Podczas spotkania Ołena Zełenska podziękowała za wsparcie i pomoc dla Ukrainy. Dodała, że pierwsza dama Polski jest dla niej kimś więcej niż koleżanką.

– Dla mnie Agata Kornhauser-Duda jest ucieleśnieniem samej Polski – bezinteresowną, przyjazną, otwartą dla Ukraińców od samego początku rosyjskiej agresji – powiedziała Zełenska.

Żona prezydenta podziękowała Polsce za zdecydowaną postawę wsparcia Ukrainy. Słowa w tym duchu wybrzmiały podczas przemówienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy na 77. Generalnym Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Pierwsza Dama Ukrainy wspomniała także o swojej Fundacji Ołena Zełenska Foundation, którą prezentowała w Nowym Jorku. Wezwała wszystkich chętnych do dołączenia do nowego projektu odnowy Ukrainy poprzez odbudowę edukacji, medycyny i dostarczania pomocy humanitarnej.

– Chętnie przedstawię wszystkie te kierunki w Polsce – dodała.

facebook

Żona Prezydenta Ukrainy powiedziała, że 40 ukraińskich lekarzy i rehabilitantów, w tym kombustiologów (specjalizujących się w leczeniu ciężkich oparzeń), anestezjologów, specjalistów medycyny fizykalnej i rehabilitacji oraz fizykoterapeutów bezpośrednio pracujących z pacjentami z ciężkimi oparzeniami, jest gotowych wziąć udział w projekcie, który zakłada wymianę doświadczeń z polskimi kolegami. Przypomniała także, że potrzeba podobnej wymiany doświadczeń również w zakresie ewakuacji lotniczo-medycznej. Na koniec podsumowała, że Polska jest gotowa do przyjęcia sierot z Ukrainy.

Podczas wieczoru charytatywnego w Nowym Jorku odbyła się prezentacja Fundacji Ołeny Zełenskiej której głównym celem jest sprawienie, aby każdy obywatel Ukrainy czuł się fizycznie i psychicznie zdrowy, był chroniony, mógł korzystać ze swojego prawa do nauki, pracy i budować przyszłość w swoim kraju.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Facebook / Olena Zełenska
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom