Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy uhonorowany w Polsce. „To jak nagroda dla całego narodu”

Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy uhonorowany w Polsce. „To jak nagroda dla całego narodu”

Dodano: 
Spotkanie Andrija Jermaka i Andrzeja Dudy w Warszawie
Spotkanie Andrija Jermaka i Andrzeja Dudy w Warszawie Źródło: president.gov.ua
Oficjalna strona internetowa Kancelarii Prezydenta Ukrainy informuje, że podczas pobytu w Warszawie szef Kancelarii Andrij Jermak spotkał się z Prezydentem RP i został odznaczony Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

Podczas spotkania w Warszawie szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak i prezydent Polski Andrzej Duda omówili reakcję społeczności międzynarodowej NATO w odpowiedzi na prowadzone przez Rosje próby aneksji tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy. Doradca prezydenta Ukrainy podkreślił, że Rosja musi zostać odizolowana od świata i oficjalnie uznana za kraj-sponsora terroryzmu. Andrzej Duda zapewnił z kolei, że integralność terytorialna Ukrainy zdecydowanie zostanie przywrócona.

Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy zaznaczył, że Ukraińcy bardzo doceniają pomoc Polski podczas wojny z Rosją. Podziękował także prezydentowi Polski za poparcie walczącego kraju i potępienie Rosji i jej zmierzających do aneksji działań.

Politycy dyskutowali także o wniosku Ukrainy o członkostwo w NATO. Jermak zaznaczył, że Ukraina w pełni ufa i polega na wsparciu Polski, zgodnie z Kijowskim Układem Bezpieczeństwa. Podkreślił również wagę dalszego udzielania wsparcia obronnego Ukrainie oraz zwiększania go.

twitter

W trakcie rozmowy poruszono również kwestie bezpieczeństwa energetycznego oraz współpracy państw w sferze energetycznej. Jermak zwrócił uwagę na znaczenie stworzenia wspólnej granicznej kontroli celnej na wszystkich przejściach granicznych między Polską a Ukrainą.

Wyraził także szczerą wdzięczność Andrzejowi Dudzie za przyznanie mu najwyższego odznaczenia państwowego w Polsce – Krzyża z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

– Otrzymanie tak wysokiej nagrody to dla mnie wielki zaszczyt. Traktuję to jako nagrodę dla całego narodu ukraińskiego – podkreślił.
Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: president.gov.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom