Wspólny Dom. Przedszkole dla ukraińskich dzieci w Polsce

Wspólny Dom. Przedszkole dla ukraińskich dzieci w Polsce

Dodano: 
Dzieci, zdjęcie ilustracyjne
Dzieci, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
5 października w Katowicach zostanie otwarte przedszkole dla dzieci z Ukrainy. Organizatorzy podkreślają, że na stanowiska edukatorek przyjmą Ukrainki.

Nowa placówka dla dzieci znajduje się w Katowicach na ul. Barlickiego 8 i będzie czynna w godzinach od 8:00 do 16:00. W tym miejscu najmłodsi uchodźcy z Ukrainy będą mogli nie tylko wspólnie spędzać czas, ale także uczyć się języka i kultury Polski, uprawiać sport, uczyć się matematyki, sztuki, a nawet uczestniczyć w warsztatach z ekologii. Obecnie placówka przyjmuje dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Organizatorzy podkreślają – nauczyciele i pozostali pracownicy będą z Ukrainy.

Wspólny dom

Według koordynatorki projektu Iwony Brąszewskiej placówka nie spełnia wszystkich standardów formalnych, więc przedszkole nie jest typowe. Rodzice będą mogli odebrać dzieci w dowolnym dla nich czasie. W placówce odbędą się również różne zajęcia dla dzieci. Zaproszone zostaną też polskie dzieci.

– Do tej pory przygotowaliśmy zajęcia dla dzieci z Ukrainy, ale docelowo chcemy zaprosić także dzieci polskie, które również chętnie skorzystają z takiej oferty. Chcemy integrować rówieśników obu narodowości – mówi Agnieszka Hobot, prezes Fundacji WWN w komentarzu do redakcji Ukraina.pl.

W placówce odbywać się będą również zajęcia terapeutyczne, aby jak najwięcej uwagi poświęcić zdrowiu psychicznemu dzieci oraz pomóc przyzwyczaić się do absolutnie nowych warunków życia.

Kto stworzył przedszkole?

Organizatorem projektu jest mieszkający w Polsce obywatel Japonii Yugo Azuma. Wraz z polską fundacją WWN, która zajmuje się pomocą dzieciom oraz zapewnieniem im wsparcia materialne i opiekuńcze, powołał do życia nową instytucję dla małych uchodźców z Ukrainy. Pieniądze przekazywali również darczyńcy z Japonii.

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom