Ołena Zełenska stworzyła fundację charytatywną

Ołena Zełenska stworzyła fundację charytatywną

Dodano: 
Olena Zełenska podczas prezentacji Olena Zełenska Foundation
Olena Zełenska podczas prezentacji Olena Zełenska Foundation Źródło: Facebook
23 września w Nowym Jorku żona prezydenta Ukrainy Ołena Zełenska przedstawiła światu własną fundację charytatywną. Wezwała ludzi w całym świecie do wsparcia jej inicjatywy.

Pierwsza Dama Ukrainy poinformowała o tym na Facebooku. – Wojna dodaje nowe wyzwania każdego dnia. Zrozumiałam: żeby jak najszybciej i najskuteczniej na nie odreagować, potrzebuję całego sztabu ratowniczego. To będzie moja Fundacja – napisała.

facebook

Pomóc życiu zwyciężyć

Według Ołeny Zełenskiej, odnowa kraju zaczyna się od ludzi, dlatego głównym celem fundacji jest człowiek i jego dobrobyt. Fundacja ma realizować cele w trzech obszarach: pomoc humanitarna, medycyna wysokiej jakości oraz przystępna cenowo i edukacja. Pomysłodawczyni wyjaśnia, że ważne jest, aby każdy, kto potrzebuje wsparcia, mógł je otrzymać. Uzyskać możliwość odzyskania zdrowia fizycznego i psychicznego oraz dostęp do edukacji i rozwoju.

– Naszym celem jest pomóc życiu zwyciężyć. Dlatego dziś w Nowym Jorku, na 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zaprosiłam światowych przywódców do przyłączenia się do odbudowy Ukrainy – powiedziała.

Wezwała wszystkich od przywódców państw oraz zwykłych ludzi z całego świata, aby przyłączyli się i pomogli Ukrainie wyjść z chaosu, który spowodowała wojna. – Pomoc Ukrainie w odbudowie będzie oznaczała pomoc całemu wolnemu światu – podkreśliła Zełenska.

Fundację można wspierać za pośrednictwem strony internetowej.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Facebook / Ołena Zełenska
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom