Zakaz wyjazdu dla studentów. Decyzja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy

Zakaz wyjazdu dla studentów. Decyzja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy

Dodano: 
Ukraina, obwód zdjęcie ilustracyjne
Ukraina, obwód zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock
Od 14 września studenci, którzy studiują na zagranicznej uczelni, nie mają prawa wyjeżdżać z Ukrainy w warunkach stanu wojennego.

W rozmowie z Interfax-Ukraina poinformował o tym rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko. Decyzja najwyższego kierownictwa wojskowego o odmówieniu tej kategorii mężczyzn prawa do przekraczania granicy Ukrainy została podjęta w związku z masowym fałszowaniem dokumentów dotyczących studiowania na zagranicznych uczelniach.

– Wcześniej, zgodnie z decyzją najwyższego kierownictwa wojskowego, studenci, którzy studiowali za granicą do 24 lutego, mogli opuścić Ukrainę w celu kontynuowania studiów. Straż graniczna spełniała tę normę, wydając przepustkę. Jednak w ostatnich miesiącach nagle rozpoczęło się masowe fałszowanie dokumentów – mówi rzecznik PSGU.

Według słów rzecznika, tylko w okresie od lipca do sierpnia pracownicy Straży Granicznej odkryli około 600 takich dokumentów.

Dekret Rządu

Zgodnie z dekretem rządowym nr 57 z dnia 25 stycznia 1995 r. wyjątki pozwalające na przekroczenie granicy nie dotyczą mężczyzn studiujących w zagranicznych placówkach edukacyjnych. Rzecznik dodał, że ten problem można rozwiązać tylko w przypadku wprowadzenia zmian do dekretu. Demczenko przypomniał, że mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat generalnie mają zakaz wyjazdu poza granice kraju.

Stan wojenny został wprowadzony na Ukrainie 24 lutego, kiedy Rosja rozpoczęła inwazję na jej terytorium. Od tego momentu prezydent Ukrainy ogłosił powszechną mobilizację w kraju. 20 września Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła nowy projekt ustawy o możliwości zwolnienia ze służby dla określonej kategorii mężczyzn.

21 września w Rosji została ogłoszona częściowa mobilizacja

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: interfax.com.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom