„Są bohaterkami ale czy muszą nimi być?”. Ołenа Zełenskа wystąpiła na szczycie ONZ

„Są bohaterkami ale czy muszą nimi być?”. Ołenа Zełenskа wystąpiła na szczycie ONZ

Dodano: 
Olena Zełenska
Olena Zełenska Źródło: president.gov.ua
Żona prezydenta Ukrainy Ołena Zełenska wzięła udział w szczycie HeforShe i forum „Kobiety w konflikcie” podczas 77-ego Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Pierwsza Dama Ukrainy opowiedziała o sytuacji ukraińskich kobiet w czasie wojny.

W swoim przemówieniu na szczycie Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku Zełenska mówiła o pogłębianiu się nierówności między mężczyznami i kobietami w warunkach wojny. Zwróciła się do pracodawców i ludzi na całym świecie z pytaniem, czy byliby w stanie przyjąć i chronić ukraińskie uchodźczynie.

– Twoja odpowiedź, nawet jeśli jej nie wypowiadasz, jest bardzo ważna. Bo chodzi o równość tu i teraz –powiedziała.

Kobiety w konfliktach

W trakcie forum „Kobiety w konflikcie” Ołena Zełenska stwierdziła, że ukraińskim kobietom najbardziej potrzebne jest zwycięstwo, a nie abstrakcyjny „pokój”. Żona prezydenta Ukrainy wezwała organizację ONZ Kobiety do włączenia się w rozwiązywanie problemu przemocy seksualnej stosowanej przez wojskowych, a także do stworzenia bezpiecznych warunków dla kobiet, aby ofiary mogły zeznawać.

– Według psychologów kobieta, która przeżyła przemoc, może zeznać tylko wtedy, gdy czuje się całkowicie bezpieczna. Dlatego musimy stworzyć takie bezpieczeństwo dla naszych kobiet. Aby poczuły, że w końcu mogą mówić i być wysłuchane. Że nie ma groźby ani potępienia – mówiła Zełenska.

Zełenska wezwała świat do wsparcia ukraińskich kobiet

Pierwsza dama Ukrainy podkreśliła, że cierpiące przez wojnę ukraińskie kobiety są też zwykłymi ludzi i nie różnią się od innych kobiet. One też miały plany na przyszłość, o którą teraz muszą walczyć. – Tak, są bohaterkami, ale czy muszą nimi być? Czy to normalne w świecie, w którym chcemy żyć, że kobieta umiera, zakrywając swoje dzieci? Czy rosyjska agresja powinna być kontynuowana, stając się wygodnym programem telewizyjnym dla całego świata? To nie jest pytanie retoryczne. Myślę, że każdy, kto ma empatię, zna odpowiedź – podsumowała Ołena Zełenska na szczycie.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: president.gov.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom