Putin ogłasza mobilizację w Rosji. Odpowiedź z Polski i Ukrainy

Putin ogłasza mobilizację w Rosji. Odpowiedź z Polski i Ukrainy

Dodano: 
Putin, zdjęcie ilustracyjne
Putin, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock
21 września prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin ogłosił i podpisał dekret o rozpoczęciu „częściowej” mobilizacji w kraju. Dokument wszedł w życie od razu po przemówieniu rosyjskiego prezydenta.

Według prezydenta Federacji Rosyjskiej pobór do służby wojskowej dotyczy wyłącznie obywateli posiadających określone specjalizacje wojskowe oraz ludzi odpowiednie doświadczonych. Zgodnie ze słowami Putina, przed wysłaniem do służby wojskowej, wszyscy poborowi będą przechodzili dodatkowe szkolenie wojskowe.

W przekazie wideo prezydent Federacji Rosyjskiej zauważył, że Rosja w pełni uznaje wyniki nadchodzących „referendów” w sprawie przystąpienia do Rosji samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy oraz w obwodach chersońskim i zaporoskim. Prezydent oskarżył też Zachód o groźby nuklearne i dodał, że będzie bronił swojej integralności terytorialnej wszelkimi sposobami.

Ukraina odpowiada na działania Rosji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy stwierdziło, że „referenda” na okupowanych terytoriach ukraińskich nie mają żadnych konsekwencji prawnych. MSZ Ukrainy wezwało partnerów międzynarodowych do wprowadzenia nowych sankcji wobec Rosji uznania tego kraju za kraj-sponsora terroryzmu.

Sytuację skomentował premier RP

Mateusz Morawiecki, będący na ćwiczeniach wojskowych w województwie podkarpackim w Polsce, skomentował dekret wprowadzony na terytorium Federacji Rosyjskiej. – Kiedy Rosja demonstruje swoją brutalność, musimy zademonstrować naszą siłę obronną –powiedział polski premier.

Według niego, na proces mobilizacji trwający w Rosji powinna odpowiedzieć społeczność NATO. Wezwał „najsilniejszy sojusz w historii świata”, aby przekazał swoje wsparcie Ukrainie. – Rosja nie może zwyciężyć na Ukrainie – podkreślił polityk.

Zaznaczył też, że ostatnio Rosja poniosła kilka poważnych porażek, więc będzie próbowała nadal zdobyć więcej terytorium. Polska wraz z amerykańskimi i brytyjskimi partnerami zrobi wszystko, co możliwe, aby sojusz był bardziej pomocny dla Ukrainy w jej przeciwstawieniu się wojnie i zapowiedzianej mobilizacji.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: WPROST.pl
Powyższy artykuł, którego autorami są WPROST.pl Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom