Sondaż: ogromne pokłady sympatii do Polaków ze strony Ukraińców

Sondaż: ogromne pokłady sympatii do Polaków ze strony Ukraińców

Dodano: 
Flaga polsko-ukraińska. Zdjęcie ilustracyjne
Flaga polsko-ukraińska. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Kotelnikov Andrii
Ukraiński instytut badawczy Info Sapiens na zlecenie Centrum Mieroszewskiego przeprowadził badanie opinii publicznej wśród Ukraińców. Wyniki pokazują ogromną życzliwość Ukraińców do Polaków.

Pomoc Polski dla Ukrainy i solidarność Polaków z Ukraińcami, szeroko relacjonowane przez ukraińskie media, w połączeniu z wrażeniami z pobytu w Polsce przekazywanymi w rodzinach czy wśród przyjaciół z konieczności, wywołały oddźwięk w postawach Ukraińców wobec Polski i Polaków. Jaki konkretnie?

Aby to zweryfikować, w dniach 11-15 sierpnia instytut badawczy Info Sapiens wraz z Centrum Mieroszewskiego przeprowadził badanie wśród Ukraińców we wszystkich regionach Ukrainy, oprócz tych, które były w tym czasie okupowane. Wyniki sondażu „Polska i Polacy oczami Ukraińców” zostały właśnie opublikowane.

Co Ukraińcy myślą o Polakach?

Badanie potwierdza ogromny poziom sympatii do Polski i Polaków w Ukrainie, który przekracza 80 proc., przy jednocześnie znikomym, pomijalnym poziomie niechęci, niższym niż 1 proc.

Kolejne dane sondażowe potwierdzają istnienie ogromnego kapitału zaufania Ukraińców do Polaków. 33 proc. Ukraińców myśli o Polakach jak o braciach i siostrach, 29 proc. Ukraińców chciałoby, aby docelowo między oboma państwami istniał trwały sojusz, a taka sama grupa 29 proc. oręduje wręcz za wspólnotą, w ramach której uzgadniałoby się politykę zagraniczną oraz istniałaby dla obywateli każdego z państw swoboda pracy i osiedlania się w drugim kraju.

Jak pisze w sondażu Łukasz Adamski, zastępca dyrektora Centrum Mieroszewskiego, prawie co piąty Ukrainiec – a w regionie Galicji, czyli obwodu lwowskiego, iwanofrankowskiego i tarnopolskiego, wręcz co trzeci – przyznał się, iż w jego rodzinie są lub byli Polacy. Na pewno do pozytywnego odbioru Polski przyczyniły się też wrażenia osobiste lub rodziny z pobytu w Polsce po 24 lutego – co czwarty Ukrainiec lub ktoś z jego rodziny wyjechał do Polski, a 84 proc. z tej grupy zadeklarowało, że Polska podoba im się jako kraj do życia – a nie podoba się zaledwie 6 proc.

Ukraińcy, którzy odwiedzili Polskę, mają jeszcze lepszy stosunek do kraju i Polaków niż ci, którzy tego nie zrobili. W sumie 36 proc. Ukraińców odwiedziło Polskę jeden raz lub więcej razy.

Kreml próbuje skłócić Polaków i Ukraińców

Biorąc pod uwagę bardzo dobrą, i wciąż poprawiającą się, opinię o Polsce i Polakach w społeczeństwie ukraińskim, nie dziwi fakt, że Ukraińcy nie uwierzyli w rosyjską propagandę, odwołującą się do mitów historycznych. Jej celem było podzielenie obu narodów i zniszczenie kapitału, który został zbudowany w ostatnich latach, zwłaszcza po 24 lutego.

76 proc. respondentów nie wierzy w to, że Polacy myślą o odzyskaniu ziem ukraińskich. Te fałszywe twierdzenia najczęściej spośród innych dezinformacji propaguje władza Kremla. 17 proc. respondentów uważa, że może być to przynajmniej częściowo prawdą.

Kto uczestniczył w badaniu?

Jak informują organizatorzy, badanie zostało przeprowadzone na próbie 1036 respondentów metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na losowej próbie numerów telefonów komórkowych. Próba jest reprezentatywna dla dorosłej populacji Ukrainy (w wieku 18 lat i więcej).

Ankieta nie została przeprowadzona w Autonomicznej Republice Krymu, mieście Sewastopol, a także na innych terenach Ukrainy czasowo okupowanych przez Rosję, gdzie ukraińscy operatorzy nie świadczą usług telefonii komórkowej. Badanie nie obejmuje również Ukraińców, którzy wyjechali za granicę.

Źródło: Raport Polska i Polacy oczami Ukraińców
Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom