Pseudoreferenda w Ukrainie. Stanowcze słowa Andrzeja Dudy

Pseudoreferenda w Ukrainie. Stanowcze słowa Andrzeja Dudy

Dodano: 
Andrzej Duda. Zdjęcie ilustracyjne
Andrzej Duda. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / TomaszKudala
W środę 21 września Władimir Putin wygłosił orędzie do narodu, w którym wspomniał o planowanych „referendach” na okupowanych terytoriach Ukrainy. – Prawda jest taka, że wynik jest ustalany na Kremlu, a nie w głosowaniu – oświadczył dzień wcześniej Andrzej Duda.

Pseudoreferenda mają być przeprowadzone w dniach 23-27 września w obwodach donieckim oraz ługańskim oraz częściowo okupowanych obwodach chersońskim i zaporoskim. Celem prokremlowskich separatystów, którzy zapowiedzieli głosowanie, jest włączenie okupowanych terytoriów Ukrainy w skład Federacji Rosyjskiej.

21 września prezydent Rosji wygłosił orędzie, w którym mówił głównie o ochronie suwerenności i integralności Rosji. Putin podczas przemówienia podkreślił, że we wszystkich podejmowanych przez niego działaniach najważniejsze pozostaje wspieranie rodaków i umożliwienie im samodzielnego decydowania o własnej przyszłości. W ten sposób rosyjski prezydent nawiązał do wspomnianych pseudoreferendów.

„Polska nie uzna wyników pseudoreferendów”

20 września prezydent Polski wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie został zapytany przez przedstawicieli mediów o stanowisko Polski wobec pseudoreferendów inicjowanych przez prorosyjskich separatystów. – Nic nie są warte. Prawda jest taka, że wynik jest ustalany na Kremlu, a nie w głosowaniu. I to, jaki głos oddają ci, którzy w ogóle w referendum uczestniczą, nie ma tutaj od strony faktycznej żadnego znaczenia. A wynik będzie taki, jaki zaplanują na Kremlu – stwierdził Andrzej Duda.

Jednocześnie prezydent zapewnił, że Polska nie uzna wyników pseudoreferendów za w jakikolwiek sposób „międzynarodowo wiążące”.

– Z punktu widzenia demokratycznego to jest w ogóle kpina (...). I tak też do tego podchodzimy. Mam nadzieję, że w przestrzeni międzynarodowej nikt nie będzie przywiązywał do tego wagi, bo wiarygodność tych działań i wyników jest po prostu zerowa – podkreślił.
Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom