Ukraińcy mogą zostać zwolnieni ze służby. Przyjęto nowy projekt ustawy

Ukraińcy mogą zostać zwolnieni ze służby. Przyjęto nowy projekt ustawy

Dodano: 
Wojskowy, zdjęcie ilustracyjne
Wojskowy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Lance Reis
Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę, umożliwiającą demobilizację rodziców ze służby wojskowej. Podstawą zwolnienia jest posiadanie co najmniej trojga dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Autor projektu, Oleksii Goncharenko, zapowiedział na Facebooku, że mężczyźni, którzy mają trójkę dzieci, nie podlegają mobilizacji. Wcześniej, kiedy mężczyzna dołączał się do Sił Zbrojnych, nie miał prawa odejść ze służby. Teraz żołnierze mają prawo odejść ze służby w przypadku urodzenia się trzeciego dziecka.

Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Najwyższą Ukrainy. Teraz oczekuje na podpis prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Kogo nie dotyczy mobilizacja?

Według ukraińskiego ustawodawstwa, mobilizacji nie podlegają obywatele zaangażowani w pracę w organach państwowych, w krytycznych przedsiębiorstwach i organizacjach, a także obywatele uznani za niezdolnych do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia lub wiek oraz obywatele stale sprawujący opiekę nad osobami wymagającymi leczenia.

W ostatnim czasie Rada Najwyższa Ukrainy dokonała zmian i rozszerzyła listę osób niepodlegających mobilizacji. Wykaz stanowi, że poborowi kobiety i mężczyźni, których bliscy krewni zginęli podczas realizacji zadań mających na celu odparcie i powstrzymanie zbrojnej agresji Rosji w obwodach donieckim i ługańskim, a także podczas zapewniania bezpieczeństwa narodowego i obrony Ukrainy – poborowi nie podlegają.

Kto będzie mógł wrócić do domu?

Zgodnie z prawem, podczas wojny personel wojskowy ma prawo do krótkiego urlopu, ale jest to możliwe tylko z powodów uzasadnionych. Również w stanie wojennym personel wojskowy jest od czasu do czasu przenoszony z gorących punktów, aby dać mu przerwę – następuje przeniesienie lub rotacja.

– Generalnie nie ma teraz czegoś takiego jak urlop dla wojskowych. Nasz kraj i naród jest zagrożony. O jakie wakacje chodzi? — mówi pułkownik Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Kostenko.

facebook
Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Facebook / Oleksii Goncharenko
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom