Memoriał ku czci obrońcow Azowstalu. Pomnik stanie w Kijowie

Memoriał ku czci obrońcow Azowstalu. Pomnik stanie w Kijowie

Dodano: 
Kijów, zdjęcie ilustracyjne
Kijów, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Michał Lis
Na Śpiewającym Polu w Kijowie zostanie zainstalowany pomnik ku czci poległych obrońców z Mariupola. Projekt wizualizacji jest już rozpatrywany przez Kijowską Radę Państwową.

W wywiadzie redakcji Ukraińska Prawda szefowa służby patronackiej pułku Azow Olena Tołkaczowa informuje, że na Śpiewającym Polu w Kijowie powstanie Pomnik Bohaterów Azowstalu. Miejsce spełnia normy wizualne i kulturowe. Znajduje się tu również Memoriał żołnierzy II wojny światowej oraz flaga narodowa Ukrainy.

Architekt przyszłego symbolu pamięci obrońców także jest członkiem Azowu. Wizualna cześć projektu jest już rozpatrywana. Pomnik ma stać się zarazem miejscem pochówku części poległych żołnierzy. – Chcielibyśmy zrobić wszystko przed zimą. Forma architektoniczna, którą chcemy zrealizować, jest dość duża i złożona. Najpierw pogrzeby, następnie budowa kompleksu pamiątkowego i uporządkowanie miejsc pochówku. Potem powstaną ścieżki, zasadzone zostaną tereny zielone, musimy jeszcze zrekonstruować schody, które prowadzają bezpośrednio od bulwaru Dniepra – zaznacza w rozmowie Olena Tołkaczowa.

Ważne jest, aby jak najszybciej rozpocząć proces grzebania poległych bohaterów. Niektóre matki czekają i nie chowają swoich dzieci. Ciała nadal przechowywane są w kostnicach. Z powodów religijnych nie chcą one kremować ciał swoich zmarłych synów, ale nie mają nic przeciwko wspólnemu pochowaniu obrońców razem. Przedstawicielka Azowa zauważa, że ciała Azowców, którzy zginęli w Oleniwce, nadal znajdują się w rękach armii rosyjskiej.

Ostrzał Ołeniwki

W nocy z 29 lipca na terenie byłej kolonii karnej we wsi Ołeniwka w obwodzie donieckim, zdobytej przez wojska rosyjskie, został ostrzelany budynek, w którym przetrzymywany był ukraiński personel wojskowy z Azowstalu. Zginęło co najmniej 53 ukraińskich obrońców, a ponad 70 zostało ciężko rannych.

Ukraińskie wojsko broniło Mariupola przez 80 dni. 16 maja rozpoczęła się kilkudniowa ewakuacja obrońców z zakładu Azowstal zablokowanego przez rosyjskich najeźdźców. Wielu z nich trafiło do niewoli rosyjskich okupantów.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Ukraińska Prawda
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom