Wołodymyr Zełenski odwiedził wyzwolone miasto Izium w obwodzie charkowskim. Wzniesiono flagę ukraińską

Wołodymyr Zełenski odwiedził wyzwolone miasto Izium w obwodzie charkowskim. Wzniesiono flagę ukraińską

Dodano: 
Wolodymyr Zełenski podczas ceremonii wzniesienia flagi w wyzwolonym mieście Izium
Wolodymyr Zełenski podczas ceremonii wzniesienia flagi w wyzwolonym mieście Izium Źródło: president.gov.ua
Na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta Ukrainy informują, że Wołodymyr Zełenski wziął udział w uroczystości wzniesienia narodowej flagi Ukrainy w wyzwolonym od rosyjskich okupantów mieście Izium w obwodzie charkowskim.

Na placu centralnym miasta Izium odbyła się ceremonia wzniesienia flagi ukraińskiej, podczas której został zagrany hymn Ukrainy. Oprócz prezydenta Ukrainy w uroczystości wzięli udział także wiceminister obrony Hanna Malar, przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy i innych jednostek wojskowych, które kilka dni temu wyzwoliły miasto z rąk rosyjskich okupantów.

– Wcześniej, kiedy patrzyliśmy w górę, zawsze szukaliśmy nieba, słońca. A dzisiaj my, a zwłaszcza ludzie, które znajdują się na czasowo okupowanych terytorium, patrzą w górę i szukają tylko jednej rzeczy – flagi naszego kraju. Oznacza to, że bohaterowie są tutaj. Oznacza to, że wróg uciekł – powiedział Wołodymyr Zełenski podczas ceremonii podniesienia flagi.

Na początku uroczystości zebrani uczcili pamięć poległych ukraińskich obrońców. Prezydent Ukrainy podziękował żołnierzom za wyzwolenie terytorium i życzył sukcesu w dalszej walce z wrogiem.

– Dziękuję Wam za ocalenie naszych ludzi, naszych serc i przyszłości... Ostatnie miesiące były dla was niezwykle trudne. Dlatego bardzo was proszę: dbajcie o siebie, bo jesteście dla nas najcenniejsi – podsumował Zełenski.

Prezydent Zełenski o Krymie

Prezydent zwrócił się także do ludzi z tymczasowo okupowanego Krymu, którzy znajdują się pod presją rosyjskiej propagandy. – Musimy wysyłać sygnały naszym ludziom, którzy niestety nadal są pod okupacją. I mój sygnał dla ludzi na Krymie: wiemy, że to jest nasz naród i to, że był pod okupacją od ponad ośmiu lat, to straszna tragedia. Wrócimy. Nie wiem, kiedy dokładnie. Ale mamy plany i wrócimy tam, gdzie jest nasza ziemia i nasz naród – powiedział.

Wyzwolenie miasta Izium

Dowództwo Sił Specjalnych Operacji Sił Zbrojnych Ukrainy przejęło punkt kontrolny w kierunku miasta Izium. Służba prasowa dowództwa SSO na Facebooku opublikowała odpowiednie wideo procesu wyzwolenia okupowanego terytorium.

Podczas kontrofensywy Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie charkowskim z rąk rosyjskich okupantów zostało wyzwolono ponad 300 zaludnionych obszarów.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: president.gov.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom