Kijowski Traktat Bezpieczeństwa. Polska wśród państw-gwarantów

Kijowski Traktat Bezpieczeństwa. Polska wśród państw-gwarantów

Dodano: 
Zełenski i były Sekretarz Generalny NATO Angus Fogh Rasmussen
Zełenski i były Sekretarz Generalny NATO Angus Fogh Rasmussen Źródło: president.gov.ua
Oficjalna strona internetowa Kancelarii Prezydenta Ukrainy informuje, że Wołodymyr Zełenski odbył spotkanie ze współprzewodniczącymi Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Gwarancji Bezpieczeństwa Ukrainy.

Prezydent Ukrainy spotkał się z szefem Kancelarii Prezydenta Andrijem Jermakiem i byłym sekretarzem generalnym NATO Andersem Fogh Rasmussenem. Współprzewodniczący Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Gwarancji Bezpieczeństwa Ukrainy przedstawili Zełenskiemu zalecenia dotyczące przyszłych gwarancji bezpieczeństwa, które powinny stać się podstawą dokumentu zwanego Kijowskim Traktatem Bezpieczeństwa.

– Szczegółowo przestudiowałem ten dokument. Uważam, że przygotowany jest na wysokim poziomie. To pierwszy, ale bardzo ważny krok. Te rekomendacje powinny stać się podstawą dla przyszłej umowy o bezpieczeństwie – zaznaczył Zełenski.

Zełenski podziękował Międzynarodowej Grupie Roboczej za opracowanie dokumentu i życzył, aby grupa ekspertów kontynuowała prace i doprowadziła projekt do końca. Zdaniem prezydenta Ukrainy niezwykle ważnym jest, aby przyszły traktat został podpisany przez przywódców państw, które po rozpoczęciu wojny z Rosją okazywały wsparcie dla Ukrainy.

Kijowski Traktat Bezpieczeństwa. Polska w gronie gwarantów

– Oczekujemy, że Kijowski Traktat Bezpieczeństwa zjednoczy grupę państw sojuszniczych i Ukrainę. Do tej grupy państw gwarantów mogą należeć USA, Wielka Brytania, Kanada, Polska, Włochy, Niemcy, Francja, Australia, Turcja, a także kraje Europy Północnej i Bałtyku, Europy Środkowej i Wschodniej – zauważył z kolei szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak.

Andrij Jermak dodał, że między Ukrainą a poszczególnymi państwami gwarantami mogą być także zawarte umowy dwustronne, które powinny szczegółowo regulować aspekty stosunków między państwami w kwestiach wsparcia bezpieczeństwa.

Były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen podziękował Jermakowi i ekspertom za produktywną pracę. Pogratulował narodowi i Siłom Zbrojnym Ukrainy sukcesu na froncie. Rasmussen podkreślił, że Kijowski Traktat Bezpieczeństwa będzie znacznie się różnił od Memorandum Budapesztańskiego 1994 roku.

– Nie chodzi o obowiązek powstrzymania się od jakichkolwiek działań, ale wręcz przeciwnie, o zapewnienie wszystkiego, czego Ukraina potrzebuje do zapewnienia jej ochrony – wyjaśnił były sekretarz generalny NATO.

Prezydent Ukrainy zauważył: „Powinien to być działający i skuteczny mechanizm”, a także zwrócił się z prośbą do Andersa Fogha Rasmussena o dyskusje z przywódcami państw przyszłych gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy. Na co były sekretarz generalny NATO podkreślił gotowość do przedstawienia wypracowanych rekomendacji dotyczących przyszłych gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy innym krajom.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: president.gov.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom