Ukraina zapewni Polsce możliwość eksportu węgla

Ukraina zapewni Polsce możliwość eksportu węgla

Dodano: 
Spotkanie prezydenta Ukrainy Wolodymyra Żeleńskiego z premierem RP i prezydentem Łotwy w Kijowie
Spotkanie prezydenta Ukrainy Wolodymyra Żeleńskiego z premierem RP i prezydentem Łotwy w Kijowie Źródło: president. gov.pl
O przyszłej współpracy krajów zapewnił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z premierem RP Mateuszem Morawieckim oraz prezydentem Łotwy Egilsem Levitsem w Kijowie.

Na konferencji prasowej w Kijowie politycy omówili sprawy związane z sytuacją geopolityczną i rynkiem energii. Dyskutowali też o pomocy strony ukraińskiej w sektorze energetycznym.

Ukraina wprowadziła wcześniej zakaz eksportu węgla w celu zapewnienia niezbędnych zasobów do zabezpieczenia sezonu grzewczego. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że mimo wprowadzenia zakazu, dla strony ukraińskiej priorytetem jest wsparcie w relacjach z polskimi partnerami.

– Jesteśmy zainteresowani tym, żeby pomóc Polsce i robimy wszystko, aby w najbliższej przyszłości znaleźć wyjście z sytuacji możliwego zagrożenia – zapewnił prezydent Ukrainy. – Polska mimo wszystko znalazła okazję do podjęcia pewnych kroków, aby zapewnić pomóc nam, kiedy nie było to łatwe, co zrobiło każde inne państwo europejskie. W ten sam sposób, nawet podczas wojny, znajdziemy sposób, jak możemy pomóc – dodał.

Ze swojej strony premier RP Mateusz Morawiecki podziękował Wołodymyrowi Zełenskiemu za chęć sprzedaży do Polski energii elektrycznej z Elektrowni Chmielnickiej.

Polityczny sygnał z Kremla

Obecność Morawieckiego w Kijowie, zdaniem rzecznika polskiego rządu, stała „politycznym sygnałem dla Kremla”. Premier Morawiecki wyraził przekonanie o zwycięstwie Ukrainy w wojnie i zwrócił uwagę na wojskowe działania Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie charkowskim. Życzył, aby ten sukces był pierwszym krokiem do ostatecznego zwycięstwa Ukrainy nad Rosją.

– Wierzę, że Ukraina zwycięży. Ta pomoc wojskowa i finansowa będzie skuteczna dla ostatecznego zwycięstwa – podsumował.

Prezydent Łotwy Egils Levits zauważył, że Łotwa i Polska zawsze pozostaną po stronie narodu ukraińskiego, który teraz walczy nie tylko o swoją wolność, ale także o wolność Europy i całego wolnego światu.

– Naszym obowiązkiem jest udzielenie Państwu wszelkiej niezbędnej pomocy dla zwycięstwa Ukrainy. To obowiązek wszystkich demokratycznych krajów – podkreślił prezydent Republiki Łotewskiej.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: president.gov.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom