Wołodymyr Zełenski został ogłoszony „Człowiekem Roku” podczas 31 Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Wołodymyr Zełenski został ogłoszony „Człowiekem Roku” podczas 31 Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Dodano: 
Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski
Podczas 31. Forum Ekonomicznego w Karpaczu prezydent Ukrainy Wolodymyr Zełenski został ogłoszony „Człowiekiem Roku”. Nagrodę w imieniu prezydenta odebrał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

Nagrodę wręczył wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki. Polityk wspomniał, że wcześniej czuł brak zaufania i pewności do Żeleńskiego jak prezydenta, ale dawno już zmienił zdanie. Zełenski wzbudza podziw na całym świecie od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji, kiedy został w Kijowie i zaczął aktywnie wspierać swój naród. Terlecki podkreślił, że prezydent Ukrainy stał się najbardziej znanym politykiem świata.

– Ukraina broniła się, a Pan codziennie nam o tym mówił. Broniła się tak jak nikt z nas sobie nie wyobrażał, – podkreślił marszałek Sejmu.

– Nagroda, którą pan otrzymuje, jest oczywista. Ale zasługuje Pan na nagrodę nieporównanie większą i mamy wszyscy nadzieję, że ta nagroda z Forum Ekonomicznego będzie początkiem ogromnego uznania dla pana prezydenta w następnych miesiącach i latach – podkreślił Terlecki, wyjaśnił też, że chodzi o zwycięstwo Ukrainy w wojnie.

Odbierając nagrodę, ambasador Ukrainy w RP Wasyl Zwarycz zaznaczył, że jest to nagroda też dla narodu i armii Ukrainy.

– To także wyróżnienie dla narodu ukraińskiego, dla dzielnych żołnierzy ukraińskich, którzy, w tym z polską bronią, walczą o to, co jest dla nas najważniejsze: o naszą wolność, suwerenność, niepodległość, integralność terytorialną– powiedział ambasador.

Forum Ekonomiczne w KarpaczuAmbasador Ukrainy w RP z nagrodą "Człowiek Roku"

Ambasador podziękował też Polsce za wszechstronną pomoc w przeciwdziałaniu z rosyjską agresją.

– Wierzę w to, że zwyciężymy, to będzie nasze wspólne zwycięstwo...Niech żyje wolna Polska! Niech żyje wolna Ukraina! - podkreślił ambasador.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Facebook / Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom