Zbierz śmieci i zdobądź książkę! W całej Polsce odbędzie się akcja sprzątania miast

Zbierz śmieci i zdobądź książkę! W całej Polsce odbędzie się akcja sprzątania miast

Dodano: 
„Książka za worek śmieci”
„Książka za worek śmieci” Źródło: Shutterstock
Niedawno ruszyły zapisy do ogólnopolskiej akcji społecznej „Książka za worek śmieci”. Aktywiści apelują do wszystkich, którzy chcą pomóc uporządkować swoje miasto i zdobyć dla siebie prezent – książkę.

W sobotę 17 września w całej Polsce odbędzie się zakrojone na szeroką skalę sprzątanie „Książka za worek śmieci”. W tym roku akcja planowana jest w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie, Białymstoku, Opolu, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach.

facebook

Od 2019 roku archeolog, podróżniczka i nauczycielka Anna Yaklevych organizuje sprzątanie obszarów miejskich i jednoczy ludzi w słusznej sprawie.

– Akcja odbywa się tam, gdzie jest taka potrzeba oraz gdzie znajdę partnerów chętnych do współpracy. Podczas lokalnych wydarzeń sprzątaliśmy już m.in. Gryfino w trakcie Festiwalu Podróży i Przygody Włóczykij, Ełk w czasie Festiwalu Literatury i Muzyki Ełk Będzie Czytane, brzegi Olzy podczas cieszyńskiego Święta Herbaty czy okolice Ińska w ramach festiwalu Off Travelers. Każdego roku natomiast, w trzeci weekend września, „Książka za worek śmieci” organizowana jest na skalę ogólnopolską – powiedziała organizatorka.

Rejestracja uczestników

Uczestnicy akcji będą sprzątać lasy, parki lub brzegi rzek. W podziękowaniu za pracę otrzymają książki: głównie reportaże i książki podróżnicze. W tym roku pula wynosi łącznie 1000 egzemplarzy.

Rejestracja uczestników niedawno się rozpoczęła. Formularze rejestracyjne dla poszczególnych miast oraz regulamin akcji dostępne są na stronie www.ksiazkazaworeksmieci.ploraz na profilu akcji „Książka za worek śmieci” na Facebooku.

Zbiórka odpadów elektrycznych

W sześciu największych miastach kraju (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice) będzie można oddać zepsute urządzenia elektryczne i elektroniczne.

„Elektrośmieci będziemy przyjmować od zarejestrowanych uczestników akcji oraz od wszystkich tych, którzy przyniosą w miejsce zbiórki zalegający w domach zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Będziemy zbierać zarówno zużyte baterie, zepsute klawiatury, telefony jak i odpady wielkogabarytowe, na przykład pralki czy nienadające się do naprawy lodówki. Wszystkie zebranie elektrośmieci trafią do recyklingu” – informuje Beata Bartosiak, specjalistka ds. edukacji ekologicznej w organizacji odzysku opakowań Asekol Pl.
Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Facebook / Książka za worek śmieci
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom