Liz Truss – nowa premier Wielkiej Brytanii. Jak wesprze Ukrainę i czym zagrozi Rosji?

Liz Truss – nowa premier Wielkiej Brytanii. Jak wesprze Ukrainę i czym zagrozi Rosji?

Dodano: 
Liz Truss, premier Wielkiej Brytanii
Liz Truss, premier Wielkiej Brytanii Źródło: Shutterstock
Była minister spraw zagranicznych Liz Truss została nowym premierem Wielkiej Brytanii. Chce wesprzeć Ukrainę w wojnie z Rosją.

Liz Truss oficjalnie rozpoczęła urzędowanie w roli premiera. W filmiku na Twitterze Truss powiedziała, jak widzi przyszłość Wielkiej Brytanii. Wspomniała też o tym, że ma sporo doświadczenia i będzie ruszała z własnym programem od pierwszego dnia. Premier obiecała z godnością kontynuować pracę swojego poprzednika.

Premier gotowa użyć broni jądrowej

Działając wzorem Borisa Johnsona Truss obiecała znaczące wsparcie dla Ukrainy. Wcześniej śmiało stwierdziła, że byłaby gotowa do użycia arsenału jądrowego Wielkiej Brytanii, gdyby wymagało tego dobro kraju. – Uważam to za ważny obowiązek premiera, i jestem do tego gotowa – powiedziała w rozmowie z dziennikarzem radia Times.

twitter

„Nie zatrzymamy się, dopóki Putin nie upadnie”

Stanowisko premier Wielkiej Brytanii w sprawie wojny w Ukrainie znane jest od dawna. Truss jako pierwsza ogłosiła stworzenie formatu współpracy między Wielką Brytanią, Polską i Ukrainą. W lutym 2022 wspierała obywateli Wielkiej Brytanii, którzy wstąpili do Legionu Międzynarodowego, walczącego w Ukrainie z Federacją Rosyjską. Liz Truss jest bardzo pewna siebie i nawet wobec sojuszników ma bezkompromisowe podejście.

Według prognoz politologów, w związku z wojną w Ukrainie polityka Truss wobec Federacji Rosyjskiej zostanie tak samo ostra i bezkompromisowa jak za czasów Johnsona, a być może będzie nawet jeszcze bardziej zdecydowana.

Były premier Boris Johnson, co zrobił dla Ukrainy?

Wielka Brytania przed rosyjską inwazją wspierała Ukrainę w jej dążeniu do demokracji i wolności. Po rozpoczęciu wojny zaczęła aktywnie wspierać armię ukraińską. Rząd Johnsona przeznaczył Ukrainie około 3 miliardów dolarów na pomoc wojskową i finansową. Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie systemy rakiet wielokrotnego startu M270, pociski Brimstone. Od czasu inwazji Wielka Brytania nałożyła sankcje na ponad 1100 osób i ponad 100 rosyjskich firm.

Jako premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w trakcie wojny trzykrotnie odwiedzał Kijów. Pierwsza wizyta odbyła się 17 kwietnia, po dwóch miesiącach rosyjskiej agresji na Ukrainę. W uznaniu jego zaangażowania, w Alei Odwagi w Kijowie umieszczono nazwisko Johnsona.

Boris Johnson był premierem Wielkiej Brytanii przez cztery lata. Po rezygnacji obiecał, że Wielka Brytania nie przestanie wspierać Ukrainy i pomagać odzyskać jej terytorium. Zapowiedział, że Zjednoczone Królestwo będzie zwiększać militarne, gospodarcze i dyplomatyczne wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją.

twitter
Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: BBC
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom