„Gwałciciel nie chroni przed gwałtem, lecz go powoduje!” Protest przeciwko Rosji w Warszawie

„Gwałciciel nie chroni przed gwałtem, lecz go powoduje!” Protest przeciwko Rosji w Warszawie

Dodano: 
Protest
Protest
Podczas posiedzenia OBWE 5 września, na którym będzie obecny przedstawiciel Rosji, aktywiści rozwiną baner z napisem #russiaisaterroriststate i zażądają zawieszenia pracy rzecznika praw obywatelskich kraju-agresora.

W poniedziałek 5 września odbędzie się spotkanie szefów krajowych instytucji ochrony praw człowieka, a także przedstawicieli regionalnych organizacji praw człowieka. Spotkają się w Warszawie, aby omówić swoją działalność, podzielić się doświadczeniami w zakresie ochrony praw człowieka i wypracować rozwiązania usprawniające ich pracę. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Federacji Rosyjskiej, która jest członkiem OBWE.

Gdzie odbędzie się akcja?

Aktywistka organizacji Euromaidan-Warszawa Natalia Panchenko na swoim Instagramie zaapelowała do wszystkich, którym zależy na przyłączeniu się do protestu, który odbędzie się pod hotelem Sofitel Warsaw Victoria o godz. 18:00 przy ul. Królewskiej 11. Działacze wzywają do przyniesienia ze sobą sobą zdjęć rosyjskich zbrodni wojennych z terytoriów ukraińskich, aby jeszcze raz pokazać światu, że Rosja łamie wszelkie prawa człowieka, zabijając cywilów i torturując ukraińskie wojsko.

Już od 8 lat Rosja gwałci prawa człowieka w Ukrainie, kradnąc dzieci, kalecząc ludzi moralnie i fizycznie, gwałcąc kobiety, zabijając całe rodziny, torturując cywilów oraz jeńców wojennych” – napisali aktywiści na Facebooku.

Osoby publiczne i aktywiści są oburzeni, że kraj-agresor uznany przez całą Europę i cywilizowany świat może dyskutować o prawach człowieka i przedstawiać fałszywe doniesienia na temat ochrony praw człowieka w swoim kraju.

Również uważamy że Rosja jako państwo-terorysta, państwo popełniające te wszystkie przestępstwa przeciwko ludzkości, nie może być członkiem żadnej organizacji chroniącej prawa człowieka! GWAŁCICIEL NIE CHRONI PRZED GWAŁTEM, LECZ GO POWODUJE!” – odnotowano w poście.
Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Euromaidan-Warszawa
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom