Wysyłanie paczek będzie jeszcze wygodniejsze: Poczta Ukrainy i Poczta Polska zawarły Memorandum

Wysyłanie paczek będzie jeszcze wygodniejsze: Poczta Ukrainy i Poczta Polska zawarły Memorandum

Dodano: 
Poczta Ukrainy i Poczta Polska zawarły Memorandum
Poczta Ukrainy i Poczta Polska zawarły Memorandum Źródło:Oficjalny strona Poczta Polska
Poczta Ukrainy i Poczta Polska zapowiedziały głębszą współpracę. Pierwszym krokiem było podpisanie dwustronnego memorandum. „Przyniesie to korzyści zarówno krajowym operatorom pocztowym, jak i naszym klientom, którzy mieszkają po obu stronach granicy” – poinformowano.

17 sierpnia Poczta Ukrainy i Poczta Polska podpisały memorandum o pogłębieniu współpracy. „To ważne wydarzenie nie tylko dla nas, ale i dla całej Ukrainy, ponieważ jasno deklarujemy nasz zamiar pogłębienia integracji z krajami europejskimi” – czytamy w mediach społecznościowych Ukrposhty.

Współpraca polskiej i ukraińskiej poczty

Memorandum przewiduje pogłębienie współpracy w kluczowych obszarach, takich jak rozwój e-commerce, uproszczenie logistyki, procedur celnych i odpraw celnych przesyłek między Ukrainą a Polską. Dodatkowo przedstawiciele firm uzgodnili, że będą tworzyć wspólne produkty, w tym przesyłki międzynarodowe i wydania filatelistyczne.

– Poczta Ukrainy, jako narodowy operator pocztowy reprezentujący interesy Ukrainy na arenie światowej w dziedzinie pocztowych usług logistycznych, poprzez niniejsze memorandum z Pocztą Polską, wyraźnie deklaruje zamiar pogłębienia integracji z krajami europejskimi w zakresie świadczenia usług pocztowych, tak aby Ukraińcy mogli wysyłać przesyłki za granicę równie łatwo i szybko, jak na terenie Ukrainy (...). Poczta Ukrainy koncentruje wszystkie swoje wysiłki na zwiększeniu efektywności przesyłek eksportowych i ułatwieniu logistyki, co z pewnością uda się osiągnąć dzięki bliższej współpracy z Pocztą Polską – powiedział Igor Smilianskij, dyrektor generalny Poczta Ukrainy.

facebook

Kolejne etapy współpracy

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie specjalistycznych produktów logistycznych. Jest to kontynuacja wstępnych inicjatyw, które Polska wprowadziła w ramach wsparcia dla Ukrainy. Poczty Ukrainy i Polski podjęły również prace nad rozwojem zarówno nowych rozwiązań logistycznych dla klientów detalicznych wysyłających paczki do swoich bliskich, jak i specjalnych produktów dla handlu elektronicznego – w celu ułatwienia handlu transgranicznego między krajami i większego dostępu do krytycznych towarów importowanych dla Ukraińców – czytamy na oficjalnej stronie Ukraińskiej Poczty.

– Poczta Polska od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę aktywnie wspiera swojego ukraińskiego odpowiednika. Aktualna sytuacja geopolityczna stwarza nowe ramy do współpracy, którą pragniemy pogłębić i lepiej skoordynować. Skorzystają na tym zarówno obie instytucje, czyli narodowi operatorzy pocztowi, ale także nasi Klienci zamieszkujący obie strony granicy – zaznacza Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta Polska wspiera Ukrainę

Poczta Polska wspiera Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Jako jedna z pierwszych poparła blokadę poczty rosyjskiej i odmówiła przyjmowania przesyłek z i do kraju agresora. W porozumieniu z Pocztą Ukraińską, Poczta Polska przejęła m.in. rolę ukraińskiego operatora w międzynarodowym obrocie pocztowym.

Dzięki temu, wraz z wybuchem wojny, możliwe było zapewnienie Ukraińcom szybkiej i stałej dostawy z większości krajów świata. Poczta Polska obsługuje eksport Poczty Ukrainy. Eksport z Ukrainy trafia do Poczty Polskiej, która tranzytuje paczki samolotem i samochodem do krajów docelowych. To dzięki wsparciu Poczty Polskiej już tydzień po rozpoczęciu wojny możliwe było wznowienie dostaw eksportowych i importowych pod zamkniętym niebem.

Poczta Polska pomaga również obywatelom Ukrainy w Polsce. Firma zaoferowała uchodźcom pracę, w szczególności wiele stanowisk, na których nie jest wymagana znajomość języka polskiego.

Warto przypomnieć, że w marcu tego roku Poczta Polska wprowadziła również specjalny znaczek pocztowy emisji „Jesteśmy z Wami!”, jako wyraz wsparcia, szacunku i solidarności z walczącą o wolność i niepodległość Ukrainą.

– Dzięki Memorandum możliwa stanie się skuteczniejsza komunikacja oraz współpraca w obszarze biznesu pocztowego, jak i na forach kluczowych międzynarodowych organizacji pocztowych. Poczta Polska to niezawodny partner, na którego możemy liczyć. Cieszę się, że nasza owocne współdziałanie będzie nie tylko kontynuowane, ale i rozwijane. Dziękujemy za wszystko, co zrobiła dla nas Poczta Polska, trzymamy kciuki za wzrost wolumenów przesyłek – zaznacza Igor Smilianskij.
Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Укрпошта, Poczta Polska
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom