„Morshinska” w Polsce. Kolejny ukraiński produkt pojawi się na półkach polskich sklepów

„Morshinska” w Polsce. Kolejny ukraiński produkt pojawi się na półkach polskich sklepów

Dodano: 
Dziewczyna pije wodę. Zdjęcie ilustracyjne
Dziewczyna pije wodę. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: shutterstock.com / eldar nurkovic
Ukraińcy będą mogli poczuć smak Ojczyzny. TM „Morshinska” rozpoczyna eksport do Polski. Podpowiadamy, gdzie można kupić wodę.

Według oficjalnej strony internetowej, naturalna woda mineralna „Morshinska” wywodzi się z będących pod ochroną regionów Przykarpacia. Jest wydobywana z czystych źródeł otoczonych starożytnymi lasami.

Rozszerzenie eksportu przez firmę jest kolejnym krokiem w jej pomocy dla Ukrainy. Od końca lutego firma przekazała na cele charytatywne wodę o wartości ponad 30 mln UAH.

„Jest dla nas ważne, aby zapewnić naturalną wodę naszym obrońcom z Sił Zbrojnych Ukrainy i Obrony Terytorialnej, pracownikom i pacjentom szpitali, osobom wewnętrznie przesiedlonym, obywatelom w punktach zapalnych, czyli wszystkim Ukraińcom, którzy dziś najbardziej jej potrzebują” – czytamy na oficjalnej stronie marki.

Dodatkowo firma przekazała 15 mln UAH na rzecz ukraińskiej armii, organizacji wolontariackich i pracowników firmy. Z tej kwoty 5 mln UAH przekazano armii, a mniej więcej tyle samo funduszom charytatywnym, zajmującym się potrzebami wojskowych.

Liczba osób korzystających ze wsparcia w Korszach stale rośnie. Można je śledzić w czasie rzeczywistym za pomocą specjalnego licznika na stronie internetowej firmy.

Wsparcie gospodarki

Rozwijanie eksportu i poszerzanie dystrybucji za granicą to świadomy wybór firmy, który ma na celu wspieranie ukraińskiej gospodarki.

„Sprzedając wodę „Morshinska” w Europie zwracamy Ukrainie środki w postaci podatków, które przyczyniają się do wzrostu gospodarki kraju, a nasi obywatele mogą spożywać naszą ulubioną wodę, czuć smak Ojczyzny i naszego wsparcia” – powiedział Marko Tkachuk, dyrektor generalny IDS Ukraina.

Gdzie mogę kupić wodę?

Pierwsze produkty marki „Morshinska” już są dostępne w hipermarketach Auchan zlokalizowanych w miastach popularnych wśród Ukraińców w Polsce. Firma planuje dalsze zwiększanie przedstawicielstwa na rynku polskim, aby zapewnić dostępność ukraińskiego produktu dla jego obecnych i przyszłych konsumentów.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Interfax-Ukraine
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom