Ratownik DSNS w ramach wdzięczności Polakom przebiegł z Kijowa do Warszawy. Ustanowiono nowy rekord Ukrainy

Ratownik DSNS w ramach wdzięczności Polakom przebiegł z Kijowa do Warszawy. Ustanowiono nowy rekord Ukrainy

Dodano: 
„Ultramaratonu Wdzięczności” z Kijowa do Warszawy
„Ultramaratonu Wdzięczności” z Kijowa do Warszawy Źródło: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі
Ukraiński ratownik Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Wołodymyr Skoworodka przebiegł 850 km, aby podziękować mieszkańcom Polski i zebrać fundusze na zakup sprzętu dla służb ratowniczych. Maraton zakończył się ustanowieniem nowego rekordu w Święto Niepodległości Ukrainy w Warszawie.

11 sierpnia wystartował Ultramaraton Wdzięczności „Ukraina-Polska Razem!”, organizowany przez Państwową Służbę Ratownictwa Ukrainy. Wołodymyr Skoworodka, ratownik Państwowej Służby Ukrainy, musiał przebiec 800 kilometrów z Kijowa do stolicy Polski w 14 dni, ustanawiając tym samym nowy rekord Ukrainy.

Ratownik pracuje w Państwowej Służbie Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczjnych od 9 lat. Wcześniej ustanowił ukraińskie rekordy narodowe w 21- i 42-kilometrowych maratonach w pełnym ekwipunku strażackim. W latach 2019-2021 uczestniczył w biegu ultra: 500 kilometrów w 10 dni. Teraz ustanowił nowy rekord kraju, przebiegając ponad 850 kilometrów w Ultramaratonie Wdzięczności.

Cel projektu

Projekt został zainicjowany w podziękowaniu Polakom za wsparcie w czasie wojny oraz w celu pozyskania środków na zakup nowoczesnego sprzętu dla oddziału ratowniczego DSNS w Kijowie. Trzeba było zebrać 2 mln UAH na zakup podwodnych dronów i podwodnych wykrywaczy metalu, aby ukraińskie drogi wodne stały się bezpieczne.

Aby pomóc drużynie i przyłączyć się do zbiórki pieniędzy należało zostać kibicem i przekazać dobrowolną kwotę.

Ostatni dystans wraz z kolegami z Polski

W dniach 11-24 sierpnia Wołodymyr Skoworodek przebiegł około 850 km, ustanawiając w Warszawie w Święto Niepodległości nowy rekord Ukrainy. Podczas maratonu ratownik w drodze z Kijowa do Warszawy biegł przez Żytomierz, Równe, Łuck, Kowel, Holm i Lublin. Ostatni odcinek drogi ratownik pokonał wspólnie z generałem brygady Andrzejem Bartkowiakiem, komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej. Oni wraz z innymi kolegami ukończyli maraton w Warszawie na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy.

facebook

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom