Fundusz im. bł. Klemensa Szeptyckiego. Do kogo kierowana jest pomoc?

Fundusz im. bł. Klemensa Szeptyckiego. Do kogo kierowana jest pomoc?

Dodano: 
Flaga Ukrainy, zdjęcie ilustracyjne
Flaga Ukrainy, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash / Yehor Milohrodskyi
Szef KPRM Michał Dworczyk podczas wizyty w Kijowie poinformował o uruchomieniu Funduszu im. błogosławionego Klemensa Szeptyckiego. Wsparcie finansowe ma zostać udzielone ukraińskim dzieciom i kobietom.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, po konsultacjach z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, podjęła decyzję o utworzeniu Funduszu im. błogosławionego Klemensa Szeptyckiego. O uruchomieniu funduszu poinformował szef KPRM Michał Dworczyk, który złożył wizytę w Kijowie. Polityk spotkał się m.in. z wicepremier i minister ds. reintegracji czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy Iryną Wereszczuk.

„Dzięki niemu (funduszowi – red.) dzieci, które straciły rodziców w wyniku agresji Rosji na Ukrainę oraz kobiety uwolnione z rosyjskiej niewoli otrzymają wsparcie i pomoc” – napisał Michał Dworczyk na Twitterze.

twitter

Fundusz im. błogosławionego Klemensa Szeptyckiego

Dziennikarka „Wprost” Karolina Baca-Pogorzelska poinformowała o szczegółach w tekście pt. „8 mln zł od Polski dla ukraińskich sierot i dla kobiet, które wyszły z rosyjskiej niewoli”. „Do 1600 dzieci ze wsparciem 5 tys. hrywien miesięcznie i kilkaset kobiet z jednorazowym wsparciem 80 tys. hrywien – taką opieką obejmie Ukraińców nowo powstały fundusz im. błogosławionego Klemensa Szeptyckiego” – czytamy.

Wsparcie finansowe z Funduszu im. bł. Klemensa Szeptyckiego zostanie udzielone dzieciom do 18. roku życia, których jeden rodzic lub oboje zginęli z powodu prowadzonych przez Rosję działań wojennych w Ukrainie. Pomoc finansowa i psychologiczna jest kierowana również do kobiet, które zostały uwolnione z rosyjskiej niewoli. „Warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia jest posiadanie obywatelstwa ukraińskiego” – czytamy na stronie internetowej akcji.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Ministerstwo Reintegracji Ukrainy / /sheptytskyfund.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom