Piszemy nową historię. Polsko-ukraińska akcja „Płomień Braterstwa”

Piszemy nową historię. Polsko-ukraińska akcja „Płomień Braterstwa”

Dodano: 
Demonstracja wsparcia dla Ukrainy, zdjęcie ilustracyjne
Demonstracja wsparcia dla Ukrainy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Karollyne Hubert
W wielu polskich miastach odbyła się akcja, podczas której Polacy i Ukraińcy zebrali się na placach i w parkach, aby zademonstrować solidarność narodów.

W ramach akcji zatytułowanej „Płomień Braterstwa” Polacy wyrazili niesłabnące poparcie dla Ukrainy, która walczy z rosyjskim agresorem. Demonstracje odbywały się w niedzielę 14 sierpnia w wielu miastach Polski, w tym w Białymstoku. W podlaskiej stolicy akcja została zorganizowana przez polskich i ukraińskich harcerzy przy wsparciu białostockiego urzędu miejskiego.

Polsko-ukraińska akcja „Płomień braterstwa"

Sami organizatorzy, jeszcze przed wydarzeniem, zwracali uwagę na nowy wymiar relacji polsko-ukraińskich. „Dziś, po ponad 100 latach, naszą rzeczywistość definiuje nowa wojna, w której Ukraina bohatersko broni granic wolnego świata, a Polacy świetnie zdają egzamin z sąsiedzkiej solidarności. To, co się wydarzyło między nami po 24 lutego, nie ma precedensów w dziejach. Nie da się tego cofnąć ani unieważnić. Dlatego w tym roku 14 sierpnia nie spotkamy się na cmentarzach, lecz na placach i ulicach naszych miast – tam, gdzie Polacy i Ukraińcy żyją dzisiaj obok siebie i gdzie tworzą się nowe, jeszcze silniejsze więzi, które będą trwać przez pokolenia. Staniemy w przestrzeni publicznej razem, ramię przy ramieniu, by pokazać, że chcemy budować przyszłość na wzajemnym szacunku i życzliwości, a teraz będziemy trzymać się razem – aż do zwycięstwa” – czytamy.

To nie pierwsza edycja akcji „Płomień Braterstwa”. W tym roku zyskała szczególne znaczenie. – Akcję „Płomień braterstwa" organizujemy wspólnie z ZHP od 2019 r. W związku z wojną w Ukrainie jest ona w tym roku wyjątkowa. Chodzi o tworzenie braterskich relacji między Polakami a Ukraińcami, tworzenie nowej braterskiej historii – powiedział Dariusz Szypka z ukraińskiej organizacji skautowej w Polsce Płast.

Uczestnicy akcji chwilą ciszy uczcili pamięć ofiar wojny w Ukrainie. Wspólnie odśpiewali hymny Polski i Ukrainy.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Gazeta Wyborcza
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom