Coraz więcej Ukraińców wierzy, że Ukraina zwycięży z Rosją. Najnowszy sondaż

Coraz więcej Ukraińców wierzy, że Ukraina zwycięży z Rosją. Najnowszy sondaż

Dodano: 
Czołg z flagą ukraińską
Czołg z flagą ukraińską Źródło: shutterstock.com / Milan Sommer
Coraz więcej Ukraińców wierzy w to, że ich kraj wygra wojnę z Rosją. Na wysokim poziomie utrzymuje się także poparcie dla członkostwa w UE i NATO. Międzynarodowy Instytut Republikański opublikował wyniki badania opinii publicznej.

Z badania przeprowadzonego przez Międzynarodowy Instytut Republikański wynika, że z biegiem czasu wzrasta wiara Ukraińców w to, że ich kraj wygra wojnę z Rosją. Jeszcze kilka miesięcy temu, w kwietniu, w zwycięstwo wierzyło 97 proc. Ukraińców, a w sondażu z czerwca wskaźnik ten wynosi 98 proc. Najmniej optymistycznie nastawieni są mieszkańcy wschodniej Ukrainy, ale nawet w tym miejscu, gdzie toczą się najbardziej zacięte walki, aż 94 proc. twierdzi, że Ukraina pokona rosyjskiego okupanta.

Ukraina w UE i NATO? Sondaż

Z omawianego badania wynika, że 80 proc. respondentów chciałoby, aby Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej. Poparcie dla członkostwa w tej wspólnocie jest wysokie we wszystkich regionach – we wschodniej części Ukrainy wynosi 76 proc.

Wzrosło poparcie dla członkostwa Ukrainy w NATO. 72 proc. ankietowanych chciałoby, aby Ukraina dołączyła do sojuszu. W kwietniu taki rozwój wydarzeń popierało 59 proc.

Ustępstwa wobec Rosji?

Sondaż pokazuje także, że coraz więcej Ukraińców wierzy, że ich kraj odzyska wszystkie okupowane przez Rosję terytoria. Obecnie jest to 64 proc. respondentów, w kwietniu wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie 53 proc. 14 proc. badanych jest przekonanych, że Ukraina odzyska terytoria, które kontrolowała przed 24 lutego 2022 roku, a 10 proc. uważa, że uda się odzyskać Donbas, ale Krym będzie wciąż kontrolowany przez Rosję.

Ukraińców zapytano także, na jakie „ustępstwa” wobec Rosji wyraziliby zgodę, aby doprowadzić do zakończenia wojny. 40 proc. respondentów nie jest w stanie zaakceptować takich rozwiązań jak m.in. zadeklarowanie statusu neutralności i obietnica, że Ukraina nie będzie ubiegała się o wstąpienie do NATO. Wykluczone zdaniem wspomnianej grupy ankietowanych jest także uznanie Krymu za część Rosji, czy wprowadzenie języka rosyjskiego jako drugiego obowiązującego w kraju.

29 proc. ankietowanych uważa, że mogłoby przystać na to, aby Ukraina przyjęła status neutralności i zobowiązała się do tego, że nie będzie chciała wstąpić do NATO. Jeszcze w kwietniu myślało tak 37 proc. respondentów.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Badanie opinii publicznej mieszkańców Ukrainy | czerwiec 2022 IRI
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom