„Thank you, Stranger”. MSZ Ukrainy i Jamala dziękują m.in. Polsce

„Thank you, Stranger”. MSZ Ukrainy i Jamala dziękują m.in. Polsce

Dodano: 
Ukraińscy uchodźcy, zdjęcie ilustracyjne
Ukraińscy uchodźcy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Chandler Cruttenden
„Thank you, Stranger”, a po polsku „Dziękuję ci, nieznajomy” – to tytuł nowej kampanii. W akcję, która jest podziękowaniem dla osób pomagającym uchodźcom z Ukrainy, zaangażowała się m.in. wokalistka Jamala.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, agencja Banda Agency oraz piosenkarka Jamala wspólnymi siłami stworzyli projekt, za pomocą którego chcą podziękować i okazać wdzięczność Polsce, Mołdawii, Rumunii i innym państwom za pomoc udzielaną ukraińskiemu narodowi. Kampania została nazwana „Thank you, Stranger" („Dziękuję ci, nieznajomy” – red.), a w jej ramach wydano piosenkę o tym samym tytule. Powstał także teledysk.

„Thank you, Stranger”

Trwające nieco ponad dwie minuty nagranie składa się z urywków różnych scen, w których widać prawdziwe historie z życia ludzi, którzy przez brutalną rosyjską agresję zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Widać też, z jaką serdecznością spotykali się poza granicami swojego kraju, jak zupełnie obcy ludzie, stają się dla uchodźców niemal drugą rodziną.

Jamala zwróciła się do fanów

Jamala zwróciła się do swoich fanów i poinformowała o trwającej dwa tygodnie akcji. – Moim jedynym sposobem na podziękowanie jest zrobienie tak ciepłego projektu i pokazanie tej prawdziwej historii. Jeśli chcecie podziękować osobie, która was przyjęła, możecie wejść na moją stronę internetową, wypełnić krótką ankietę o ludziach, którzy pomogli wam podczas wojny. Wyślę im kartkę z podziękowaniem lub zaśpiewam piosenkę na Instagramie – zapowiedziała piosenkarka w mediach społecznościowych.

instagram

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom