Ukraińskie gwiazdy na festiwalu Open Air. Lemni World zagra w Warszawie!

Ukraińskie gwiazdy na festiwalu Open Air. Lemni World zagra w Warszawie!

Dodano: 
Lemni World
Lemni World Źródło:Instagram / lemniworld
20 sierpnia w Warszawie odbędzie się plenerowy festiwal z udziałem popularnych ukraińskich wykonawców.

20 sierpnia odbędzie się pierwszy festiwal muzyczny Lemniskata. LEMNI WORLD! T-Fest, Poshla Molly, Quest Pistols, Artem Pyvovarov, Makrae, Barz i Michelle Andrade wystąpią na letniej scenie klubu Progresja w Warszawie.

Szczegóły wystąpienia:

Koncerty rozpoczną się o godzinie 16:00 pod adresem: Fort Wola 22. Ceny biletów wahją się od 129 do 159 zł. Bilety można kupić na stronie vpiska.pl.

Na terenie festiwalu powstaną food courty, miejsca do odpoczynku, strefy interaktywne, a ze sceny zabrzmią najlepsze piosenki ukraińskich artystów. Odwiedzający będą mieli również możliwość zakupu ekskluzywnego towaru Lemniskata.

Część zebranych środków trafi na pomoc Ukraińcom.

O artystach:

Wszyscy uczestnicy nie raz brali udział w koncertach charytatywnych na rzecz Ukrainy. Pod koniec marca zorganizowali koncert, z którego dochód trafił do fundacji PAH, która od trzydziestu lat pomaga ludziom na całym świecie. Zespół Fundacji PAH zapewnia pomoc humanitarną: zbiórkę pomocy materialnej, leków, żywności, odzieży i innych niezbędnych przedmiotów. Wszystkie środki z koncertu zostały przekazane na pomoc ludziom z Ukrainy.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: vpiska.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom