Diia.pl – elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Diia.pl – elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Dodano: 
diia.pl
diia.pl Źródło:gov.pl
Diia.pl to elektroniczny dokument dostępny dla uchodźców z Ukrainy. Potwierdza on ich legalny pobyt na terytorium Polski i umożliwia podróżowanie w ramach Unii Europejskiej.

W drugiej połowie lipca polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało najnowsze informacje o dokumencie Diia.pl. „Polska notyfikowała Komisji Europejskiej dokument elektroniczny dostępny dla uchodźców z Ukrainy – Diia.pl, jako dokument potwierdzający ich legalny pobyt na terytorium Polski i umożliwiający podróżowanie w ramach Unii Europejskiej, a także przekraczanie jej granic zewnętrznych. To pierwsze w Unii Europejskiej w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt” – czytamy.

Możliwości jakie daje aplikacja:

 • oficjalnie potwierdza pobyt Ukraińców na terytorium Polski;
 • umożliwia przemieszczanie się na terenie Unii Europejskiej. Ważne, aby pamiętać, że dokument pozwala na poruszanie się w strefie Schengen przez 90 dni w każdym 180-dniowym okresie;
 • poświadcza tożsamość i zawiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz zdjęcie (w razie potrzeby);
 • umożliwia uzyskanie elektronicznych certyfikatów COVID;
 • potwierdza status osoby z negatywnym wynikiem testu na COVID-19;
 • umożliwia uzyskanie eRecepty (recepty elektronicznej) na zakup leków;
 • chroni dane osobowe użytkownika za pomocą zaszyfrowanego kodu.

facebook

Aby skorzystać z Diia.pl, należy:

 • być pełnoletnim;
 • przekroczyć granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 r.;
 • posiadać numer PESEL ze statusem „UKR” (odpowiednik ukraińskiego numeru identyfikacyjnego);
 • mieć login z hasłem na stronie profilu zaufanego. Dane te można uzyskać w trakcie procedury rejestracji PESEL, jeżeli wyrazisz zgodę na przekazanie danych osobowych do Rejestru Danych Kontaktowych;
 • mieć telefon z dostępnym systemem Android (6.0 i nowszym) lub iOS (13.0 i nowszym).

Diia.pl nie jest dostępna dla obywateli Ukrainy w Polsce, którzy posiadają zezwolenie na pobyt w Polsce i/lub Kartę Polaka.

Jak zainstalować Diia.pl na telefonie:

 • zainstaluj aplikację mObywatel na swoim telefonie (Google Play Market/AppStore);
 • włącz aplikację mObywatel i zapoznaj się z podstawowymi informacjami i zasadami;
 • postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie;
 • aktywuj aplikację mObywatel przy użyciu loginu i hasła, które zostały nadane podczas rejestracji i tworzenia profilu zaufanego;
 • dokument automatycznie pojawi się na Twoim koncie.

Interwencja Hanny Gill-Piątek

W pomoc Ukraińcom zaangażowała się posłanka Polski 2050 Hanna Gill-Piątek. „Moja interwencja w sprawie problemów z powrotem z Ukrainy w przypadku obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce na podstawie specustawy i mają numer PESEL UKR, przynosi skutki i coraz więcej odpowiedzi, a procedura staje się coraz bardziej zrozumiała” – napisała na Facebooku.

Posłanka poinformowała, że Straż Graniczna opublikowała komunikat o zgłoszeniu do Komisji Europejskiej nowych dokumentów uprawniających do wjazdu do Polski, a jednocześnie strefy Schengen. „W aplikacji mobilnej diia.pl należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający m.in. status beneficjenta art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy (której nadano w Polsce status UKR i NR PESEL(…). Do wjazdu do Polski uprawnia też papierowe zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców obywatelom państw trzecich innych niż Ukraina” – precyzowała polityk i dodała, że według „poniższego komunikatu nie wystarczą papierowe potwierdzenia otrzymania numeru PESEL UKR”.

„W każdym przypadku należy również okazać ważny paszport – biometryczny lub zwykły. Wiemy, że zastanawiacie się, jak dodać dzieci do dokumentów w diia. Wyjaśniamy to. Z odpowiedzi Straży Granicznej na moje pismo z czwartku wynika również, że jeśli otrzymaliście niedawno odmowę wjazdu, przed wprowadzeniem możliwości przekroczenia granicy z aplikacją diia, odmowa ta nie blokuje przekroczenia granicy. Od razu zaopatrzcie się jednak w wymagane teraz dokumenty – poświadczenie w aplikacji i paszport” – poinformowała Hanna Gill-Piątek.

facebook

Często zadawane pytania

Czy po upływie okresu bezwizowego mogę wyjechać z Polski?

Tak, można wyjechać z Polski, ale należy pamiętać o 30-dniowym okresie dozwolonego pobytu poza granicami Polski, ustanowionym ustawą z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na jej terytorium”, aby nie utracić statusu ochrony czasowej – czas pobytu w Polsce w ramach ochrony czasowej nie jest wliczany przy ustalaniu pobytu krótkoterminowego w UE (90/180 dni) – komentuje w rozmowie z „Wprost Ukraina” prawnik Julia Szewcowa.

Jak będą kontrolowane przejścia graniczne w strefie Schengen?

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje umowa o swobodnym przepływie i nie ma granic w ramach układu z Schengen, ale niektóre kraje wprowadzają dokumenty wewnętrzne dla podróżnych i mogą również śledzić informacje w ruchu lotniczym. W związku z tym obywatele Ukrainy, którzy zainstalowali aplikację Diia.pl, mObywatel i pobrali zaświadczenie o ochronie czasowej, mogą przebywać w krajach układu z Schengen przez 90 dni w ciągu 180 dni wstecz, czas pobytu ze statusem ochrony czasowej nie jest liczony. Teraz, jak słyszymy z publicznych wypowiedzi, na szczeblu Komisji Europejskiej dyskutowana jest sytuacja dotycząca zezwolenia obywatelom Ukrainy na swobodny wyjazd przynajmniej na Ukrainę i powrót.

Na jakiej podstawie można zamienić zwykły PESEL na dokument oznaczony UKR?

Przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r. na podstawie uprzednio wydanego PESEL-u daje prawo do oświadczenia, że obywatel potrzebuje ochrony czasowej poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do administracji miasta, powiatu lub gminy zgodnie z art. 1a art. 4 specustawy z dnia 12 marca 2022 r.: art. 1a.

Czy można wyjechać bez paszportu zagranicznego za pomocą ID karty?

Teraz potrzebny jest paszport. Straż Graniczna otrzymała jednak zapewnienia ze strony ukraińskiej, że wznowili wydawanie dokumentów w całości. Oczekiwanie na upublicznienie dokumentów może jednak oznaczać przekroczenie 30-dniowego okresu, który można spędzić poza granicami Polski bez utraty statusu ochrony wynikającej ze szczególnej konstytucji Ukrainy. Straż Graniczna pisze, że można ponownie ubiegać się o ten status po powrocie, jeśli nie zostaną ustalone podstawy ubiegania się o ochronę w Polsce.

Więcej o Diia.pl można dowiedzieć się pod adresem: Królewska 27, 00-060 Warszawa.

Infolinia czynna jest również za numerem: +48 22 182 22 51 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00).

Oficjalne ukraińskojęzyczne strony Diia.pl dostępne są na FacebookuTwitterze, gdzie można również zadawać pytania w komentarzach lub wysyłać wiadomości.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom