W Łodzi zakończyły się Europejskie Igrzyska Uniwersyteckie 2022. Ukraińcy wśród zwycięzców

W Łodzi zakończyły się Europejskie Igrzyska Uniwersyteckie 2022. Ukraińcy wśród zwycięzców

Dodano: 
European Universities Games Lodz 2022
European Universities Games Lodz 2022 Źródło:EUSA
Od 16 do 30 lipca 2022 roku w Łodzi odbywał się najbardziej wyczekiwany wśród studentów konkurs – Europejskie Igrzyska Uniwersyteckie.

Europejskie Igrzyska Uniwersyteckie to międzynarodowa interdyscyplinarna impreza organizowana co dwa lata dla sportowców uniwersyteckich przez Europejskie Stowarzyszenie Sportów Uniwersyteckich. Pierwsze zawody przeprowadzono w 2012 roku w Kordobie w Hiszpanii.

W tym roku igrzyska odbyły się w Polsce. W konkursie wzięło udział ponad 5000 studentów z 40 krajów Europy i ponad 400 uczelni. Program konkursu obejmował 20 dyscyplin sportowych.

Ukrainę reprezentowało 230 studentów z 41 uczelni. Uczniowie próbowali swoich sił w 16 dyscyplinach, w tym w koszykówce, badmintonie, piłce ręcznej plażowej, siatkówce plażowej, szachach, piłce nożnej, futsalu, piłce ręcznej, judo, karate, kickboxingu, taekwondo, tenisie stołowym, siatkówce i piłce wodnej.

facebook

W tym sezonie sportowcy ukraińskich uczelni zdobyli 19 złotych medali, 25 srebrnych i 18 brązowych medali. Reprezentacja Ukrainy zajęła 2 miejsce pod względem ogólnej liczby medali i 3 miejsce pod względem złotych medali.

Komisja już wybrała miasta Debreczyn i Miszkolc na Węgrzech jako gospodarzy Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich 2024.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Facebook / Komitet Wychowania Fizycznego i Sportu Ministerstwa Edukacji i Kultury Ukrainy - KFVS Ministerstwa Edukacji i Kultury Ukrainy
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom