Wołodymyr Kliczko spotkał bohaterkę Powstania Warszawskiego. Mocny apel Wandy Traczyk-Stawskiej

Wołodymyr Kliczko spotkał bohaterkę Powstania Warszawskiego. Mocny apel Wandy Traczyk-Stawskiej

Dodano: 
Uroczysta sesja rady miasta Warszawy.
Uroczysta sesja rady miasta Warszawy. Źródło: Administracja Państwowa Miasta Kijowa
Witalij Kliczko otrzymał tytuł honorowego obywatela stolicy Polski. Jego brat Wołodymyr odebrał nagrodę w Warszawie.

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego odbyła się uroczysta ceremonia nadania tytułu honorowego obywatela Warszawy burmistrzowi Kijowa Witalijowi Kliczce.

Kliczko: Wygramy! Nie ma innej opcji

W uroczystości wziął udział brat burmistrza stolicy – Wołodymyr Kliczko. Sam mer Kijowa nie mógł przybyć na uroczystość, ale nagrał wideo do, w którym dziękował Polakom i wezwał ich do połączenia sił na rzecz zwycięstwa nad rosyjskim okupantem.

– Musimy pokonać barbarzyńców Putina, którzy dążą do zniszczenia państwa ukraińskiego i dokonują ludobójstwa na narodzie ukraińskim. I musimy całkowicie przywrócić integralność terytorialną Ukrainy (…) – zwrócił się do obywateli Polski. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni (Polakom – red.) za troskę i wrażliwość! Doceniamy to i nie zapomnimy! Tylko wspólnie, łącząc nasze wysiłki, będziemy w stanie pokonać rosyjskich barbarzyńców. I wygramy! Nie ma innej opcji. Bo od tego zależy przyszłość Europy i cywilizowanego świata. Los demokracji w konfrontacji z dyktaturą – mówił Kliczko.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w swoim przemówieniu zaznaczył, że zadaniem każdego jest pamiętać i pomagać w imię wszystkich wartości, za które kiedyś ginęli powstańcy warszawscy, a dziś giną powstańcy z Ukrainy.

facebook

Nagrody honorowych obywateli Warszawy

Tytuł honorowego obywatela Warszawy przyznano także Hannie Gronkiewicz-Waltz, która przez 12 lat (2006-2018) kierowała stolicą Polski. Polityk zapewniła o swoim wsparciu i podziwie dla odważnej walki Ukraińców o swój kraj. Podkreśliła, że jest też dumna z warszawiaków, którzy od pierwszych dni wojny na dużą skalę pomagają Ukraińcom, którzy otrzymali tymczasowe schronienie w Polsce.

Spotkanie Wołodymyra Kliczko z bohaterką Powstania Warszawskiego

Po uroczystej ceremonii brat burmistrza Kijowa Wołodymyr Kliczko spotkał się z bohaterką Powstania Warszawskiego Wandą Traczyk-Stawską. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski udostępnił film ze spotkania w mediach społecznościowych.

W nagraniu Wanda Traczyk-Stawska wezwała do dostarczenia broni na Ukrainę i podkreśliła, że jest teraz z Ukraińcami całym sercem. Wołodymyr Kliczko odpowiedział, że pani Wanda jest jego idolem.

– Jestem zwykłym żołnierzem, który jeszcze żyje. I mam pracę. Wszystkiego najlepszego. Zwycięstwa! — odpowiedziała 95-letnia Wanda Traczyk-Stawska.

facebook

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Administracja Państwowa Miasta Kijowa; Urząd m.st. Warszawy
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom