Artysta z Ukrainy stworzył w Łodzi wyjątkowy mural. „Motanki są rodzajem amuletów”

Artysta z Ukrainy stworzył w Łodzi wyjątkowy mural. „Motanki są rodzajem amuletów”

Dodano: 
Mural Lalką Montanka
Mural Lalką Montanka Źródło: Oficjalna strona Fundacji Urban Forms na Facebooku
Ukraiński artysta Alex Maksiov stworzył w Łodzi mural z wizerunkiem tradycyjnej ukraińskiej lalki „Motanki”. Pracę można zobaczyć na ścianie Domu Dziecka nr 13 przy ul. Wygodnej 20. To symboliczne podziękowanie dla mieszkańców miasta za pomoc udzieloną dzieciom z Ukrainy

Alex Maksiov jest artystą street artu, który specjalizuje się w tworzeniu murali 3D. Prace Maksiova zdobią mury miast w Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i USA, a teraz i w Polsce. Ukraiński artysta przyjechał do polskiego miasta na zaproszenie Organizacji Urban Forms. W Łodzi wykonał mural, który przedstawia tradycyjną ukraińską lalkę.

– Motanki są rodzajem amuletów. Były tradycyjnie wykonywane przez kobiety bez użycia ostrych narzędzi, dlatego też można je uznać za symbol pokoju – wyjaśnia szefowa Urban Forms, Tereza Lyatushevska-Syrda.

Według niej ten mural nie tylko pozwoli dzieciom lepiej oswoić się w nowej przestrzeni, ale także zwróci uwagę różnych grup odbiorców na potrzeby ukraińskich i polskich dzieci, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie dla nich odpowiedniego wsparcia.

Mural Lalki "Motanki"

Spotkanie w Łodzi

Organizacja ułatwiła przyjazd do Polski żony artysty – Tetiany Talanovej. Tetiana także jest artystką. W lutym wyjechała z Ukrainy do Niemiec. Para nie widziała się od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę i po raz pierwszy od tego czasu spotkała się w Łodzi. Podczas pobytu w polskim mieście Tetiana udekorowała ściany jadalni Domu Dziecka nr 1 przy ulicy Aleksandrowskiej 123, gdzie znajduje się schronisko dla dzieci ewakuowanych z domów dziecka w Ukrainie.

ukraińskie motywyAleks z żoną w domie dziecka

Alex Maksiov był w mieście przez około tydzień. Otrzymał krótkoterminowe zezwolenie na tę podróż od rządu ukraińskiego (mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat nie mogą legalnie opuścić kraju bez zezwolenia).

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Facebook / Urban Forms
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom