Imagine Dragons zostali ambasadorami Ukrainy

Imagine Dragons zostali ambasadorami Ukrainy

Dodano: 
Członkowie zespołu Imagine Dragons
Członkowie zespołu Imagine Dragons Źródło: Instagram / Imagine Dragons
Jeden z najpopularniejszych zespołów na świecie – Imagine Dragons – będzie promować inicjatywę United24, której celem jest zbiórka funduszy na pomoc humanitarną Ukrainie. Z muzykami rozmawiał online prezydent Wołodymyr Zełenski.

O udziale w inicjatywie United24 mówił w trakcie wideokonferencji z prezydentem Zełenskim wokalista Imagine Dragons Dan Reynolds. Artysta tłumaczył, że głównym celem współpracy z United24 jest podniesienie świadomości i zwiększenie liczby datków charytatywnych na rzecz Ukrainy. – Z niecierpliwością czekamy na dzień, kiedy znów będziemy mogli zagrać koncert w Kijowie i wspólnie z prężnym narodem Ukrainy celebrować wolność, życie i muzykę – powiedział.

facebook

Imagine Dragons zbierają na karetki dla Ukrainy

Pierwszym projektem, który będzie wspierał zespół Imagine Dragons, jest zbiórka pieniędzy na ambulanse, zainicjowana przez pierwszą damę Ukrainy Ołenę Zełenską. Pojazdy są wyposażone we wszystko, co jest potrzebne do transportu ciężko rannych: butle z tlenem, kardiomonitory, defibrylatory, elektrokardiografy i urządzenia ALV. Do chwili obecnej Ukraina potrzebuje 400 takich karetek. Przybliżony koszt jednej z nich – 100 tysięcy euro.

Laureaci Grammy orędownikami Ukrainy

Zespół Imagine Dragons w 2018 roku po raz pierwszy odwiedził Ukrainę. Bilety na Stadion Olimpijski w Kijowie wyprzedały się w kilka dni. Grupa miała w planach wrócić do kraju 3 czerwca, ale koncert został odwołany z powodu rosyjskiej inwazji. Artyści natychmiast odwołali także planowany występ w Federacji Rosyjskiej i zakazali wydawania tam swojej dyskografii.

Podczas tegorocznego tournee w Europie frontman zespołu praktycznie nie rozstawał się z niebiesko-żółtą flagą i dedykował piosenki Ukrainie. Amerykański zespół wspierał Ukrainę, występując na koncercie Save Ukraine.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Oficjalna strona internetowa prezydenta Ukrainy
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom