Pierwsza rocznica Dnia Państwowości Ukraińskiej. Wyjątkowe uroczystości w Warszawie

Pierwsza rocznica Dnia Państwowości Ukraińskiej. Wyjątkowe uroczystości w Warszawie

Dodano: 
Flaga ukraińska
Flaga ukraińska Źródło:shutterstock.com / rospoint
W tym tygodniu po raz pierwszy będziemy obchodzić Dzień Ukraińskiej Państwowości. Nowe święto przypada 28 lipca. Z tej okazji uroczystości odbędą się także w Warszawie.

Dzień Państwowości Ukraińskiej to święto państwowe ustanowione Rozporządzeniem Prezydenta Ukrainy z 24 sierpnia 2021 roku. Dlatego jutro obchodzimy to święto po raz pierwszy.

Celem jego wprowadzenia jest podkreślenie ciągłości ukraińskiej tradycji państwowej od dawnej Rusi do dziś. Data 28 lipca została wybrana jako Dzień Pamięci księcia Włodzimierza Wielkiego, który wprowadził chrześcijaństwo jako oficjalną religię i przyczynił się do konsolidacji dawnej Rusi jako jednej z wielkich potęg średniowiecznej Europy.

„Święto ma również na celu przeciwdziałanie kampaniom dezinformacyjnym ze strony Rosji, rozpowszechnianym przez nią kłamliwym informacjom o braku ukraińskiej państwowości w przeszłości, fikcyjnej »pierwotnej jedności« narodów ukraińskiego i rosyjskiego – czytamy w Wielkiej Encyklopedii Ukraińskiej.

Apel Wołodymyra Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 24 lipca nagrał przemówienie przypominające o ważnych obchodach. – Jutro zaczyna się ważny – symboliczny tydzień. Tydzień, w którym po raz pierwszy będziemy obchodzić Dzień Ukraińskiej Państwowości 28 lipca. Po raz pierwszy. Zwróćmy uwagę na czas tak brutalnej wojny – w szóstym miesiącu jej trwania. Po ośmiu latach wojny w Donbasie. Ale jutro będziemy świętować. Pomimo wszystko. Bo Ukraińców nie da się złamać – powiedział Wołodymyr Zełeński w swoim przemówieniu.

facebook

Oficjalna uroczystość w Warszawie

Uroczystości z okazji nowego ukraińskiego święta odbędą się także w Polsce. Ambasada Ukrainy w Warszawie zaprasza wszystkich, którzy w tym dniu chcą wesprzeć Ukrainę i przybyć na ceremonię podniesienia Flagi Państwowej Ukrainy. Odbędzie się ona na terenie Ambasady Ukrainy w RP w Warszawie pod adresem ul. Malczewskiego 17 i rozpocznie się o godzinie 09:00 rano.

„Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu i wspólnego podniesienia symbolu naszej państwowości i jedności narodowej!” – piszą na stronie Ambasady Ukrainy w Polsce.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Oficjalna strona Prezydenta Ukrainy; Wielka Encyklopedia Ukrainy
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom