Kalush Orchestra i Wellboy na koncercie w Polsce. Są jeszcze bilety!

Kalush Orchestra i Wellboy na koncercie w Polsce. Są jeszcze bilety!

Dodano: 
Kalush Orchestra
Kalush Orchestra Źródło: Shutterstock / EUPA-IMAGES
Znani ukraińscy wykonawcy, w tym zwycięzcy Eurowizji 2022 – Kalush Orchestra, wystąpią na koncercie w Polsce. Tym razem ukraińskich muzyków gościć będzie Mrągowo.

W piątek 22 lipca w Amfiteatrze Miejskim w Mrągowie w województwie warmińsko-mazurskim odbędzie się koncert teatralny „Odczuj Ukrainę”. Fundacja charytatywna „Głos kobiet Ukrainy” zorganizowała to wydarzenie w ramach pomocy ukraińskim kobietom i dzieciom w Polsce oraz aby wyrazić wdzięczność Polakom za pomoc i wsparcie.

facebook

Gwiazdy z Ukrainy zagrają w Mrągowie

W projekcie biorą udział znani wykonawcy z Ukrainy tacy jak: Kazka, Jerry Heil, Wellboy, Dayton i Marianna Dru. Dołączy do nich polski raper – Sarius. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Kalush Orchestra, który zwyciężył w tegorocznej Eurowizji. Gośćmi honorowymi będą m.in. rehabilitowani żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy w Polsce.

Poprzez swoje występy muzycy chcą nie tylko rozpowszechniać kulturę ukraińską na świecie, ale także służyć swojemu krajowi i współobywatelom. Wszyscy oni śpiewają piosenki w swoim ojczystym języku i wykorzystują w muzyce motywy folklorystyczne.

Cel koncertu

Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie oraz na pomoc wszystkim osobom potrzebującym opieki i ochrony. Cele szczegółowe to:

  • finansowanie poprawy stanu zdrowia 57 dzieci z Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego im. św. Mikołaja na obrzeżach Lwowa, ewakuowanych z pola walki w obwodzie mikołajowskim, w tym sierot, dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i dzieci niepełnosprawnych. Potrzebna kwota to 30 tysięcy dolarów;
  • finansowanie rehabilitacji Romana Rusłana, dowódcy plutonu SDF Azov Kiev, który podczas wykonywania misji bojowych doznał znacznego uszkodzenia lewej nogi. Potrzebna kwota – 3,500 dolarów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie organizacji na Facebooku, a bilety można kupić online.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 1.032.369 zł (słownie: jeden milion trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), co stanowi 79,88% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 1.292.369 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom