Kalush Orchestra i Wellboy na koncercie w Polsce. Są jeszcze bilety!

Kalush Orchestra i Wellboy na koncercie w Polsce. Są jeszcze bilety!

Dodano: 
Kalush Orchestra
Kalush Orchestra Źródło:Shutterstock / EUPA-IMAGES
Znani ukraińscy wykonawcy, w tym zwycięzcy Eurowizji 2022 – Kalush Orchestra, wystąpią na koncercie w Polsce. Tym razem ukraińskich muzyków gościć będzie Mrągowo.

W piątek 22 lipca w Amfiteatrze Miejskim w Mrągowie w województwie warmińsko-mazurskim odbędzie się koncert teatralny „Odczuj Ukrainę”. Fundacja charytatywna „Głos kobiet Ukrainy” zorganizowała to wydarzenie w ramach pomocy ukraińskim kobietom i dzieciom w Polsce oraz aby wyrazić wdzięczność Polakom za pomoc i wsparcie.

facebook

Gwiazdy z Ukrainy zagrają w Mrągowie

W projekcie biorą udział znani wykonawcy z Ukrainy tacy jak: Kazka, Jerry Heil, Wellboy, Dayton i Marianna Dru. Dołączy do nich polski raper – Sarius. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Kalush Orchestra, który zwyciężył w tegorocznej Eurowizji. Gośćmi honorowymi będą m.in. rehabilitowani żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy w Polsce.

Poprzez swoje występy muzycy chcą nie tylko rozpowszechniać kulturę ukraińską na świecie, ale także służyć swojemu krajowi i współobywatelom. Wszyscy oni śpiewają piosenki w swoim ojczystym języku i wykorzystują w muzyce motywy folklorystyczne.

Cel koncertu

Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie oraz na pomoc wszystkim osobom potrzebującym opieki i ochrony. Cele szczegółowe to:

  • finansowanie poprawy stanu zdrowia 57 dzieci z Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego im. św. Mikołaja na obrzeżach Lwowa, ewakuowanych z pola walki w obwodzie mikołajowskim, w tym sierot, dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i dzieci niepełnosprawnych. Potrzebna kwota to 30 tysięcy dolarów;
  • finansowanie rehabilitacji Romana Rusłana, dowódcy plutonu SDF Azov Kiev, który podczas wykonywania misji bojowych doznał znacznego uszkodzenia lewej nogi. Potrzebna kwota – 3,500 dolarów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie organizacji na Facebooku, a bilety można kupić online.

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom