Ukraińscy saperzy odbędą szkolenie w Warszawie

Ukraińscy saperzy odbędą szkolenie w Warszawie

Dodano: 
wizyta delegacji Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych do Warszawy
wizyta delegacji Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych do Warszawy Źródło: Facebook / Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі
Na zaproszenie prezydenta Interguard Jarosława Bartniczuka do Warszawy przybyła delegacja Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

W środę 6 lipca Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała o spotkaniu delegacji Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych z prezesem polskiej firmy Interguard Jarosławem Bartniczukiem.

Polsko-ukraińska współpraca. Ambasada Ukrainy opublikowała zdjęcia

Podczas wizyty omawiane są kwestie dotyczące współpracy Państwowej Służby Ukrainy z firmą Interguard i innymi polskimi przedsiębiorstwami. Ukraińscy saperzy zapoznają się z doświadczeniem polskich partnerów w zakresie rozminowania, a także przejdą szkolenie z oczyszczania terytorium z ładunków wybuchowych. Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcia ze spotkania.

Szkolenie Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji NadzwyczajnychSzkolenie z oczyszczania terytorium z ładunków wybuchowych Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Firma Interguard specjalizuje się w ochronie i bezpieczeństwie informacji w szczególności: „wykrywaniu podsłuchów, skrytego monitoringu, urządzeń lokalizujących oraz zabezpieczaniu informacji przed przechwytem drogą skrytej rejestracji”.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook @Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom