Burmistrz Lwowa odwiedził Kraków. „Odpowiemy na potrzeby tysięcy naszych obywateli”

Burmistrz Lwowa odwiedził Kraków. „Odpowiemy na potrzeby tysięcy naszych obywateli”

Dodano: 
Kraków, zdjęcie ilustracyjne
Kraków, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / LukaszWyrwik
Burmistrz Lwowa Andrij Sadowy wraz z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim podsumowali wyniki współpracy pomiędzy miastami partnerskimi.

– Od początku wybuchu wojny reagujemy na każdą prośbę władz Lwowa o pomoc – powiedział Jacek Majchrowski. Prezydent Krakowa dodał, że urzędnicy miasta pozostają „w stałym w kontakcie z partnerami z Unii Metropolii Miast Polskich, aby wspólnie zrealizować centrum, które pomoże w rehabilitacji dzieci”.

Andrij Sadowy podziękował prezydentowi Krakowa i mieszkańcom za wsparcie, które okazują Ukraińcom. Burmistrz poinformował m.in. o planach zbudowania we Lwowie jednego z największych centrów rehabilitacyjnych w Europie. – Odpowiemy na potrzeby tysięcy naszych obywateli potrzebujących wsparcia psychologicznego i socjalnego, a także m.in. nowoczesnych protez czy implantów – powiedział.

Czego potrzebuje Ukraina?

Andrij Sadowy podkreślił, że Lwów potrzebuje wsparcia wojskowego, w szczególności ciągłej modernizacji systemów przeciwlotniczych, które zestrzeliwują ponad połowę pocisków wlatujących na terytorium obwodu lwowskiego.

Burmistrz w rozmowie z dziennikarzami wskazał, że chciałby, aby przedstawiciele polskiego i szerzej – europejskiego biznesu przyłączyli się do odbudowy ukraińskich miast. We Lwowie obecnie znajduje się ponad 150 000 wojennych uchodźców. Nie wszyscy mają, gdzie wracać.

facebook

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: krakow.pl / wnp.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom