Kurs hrywna – dolar. Duża zmiana przy jednym rodzaju płatności

Kurs hrywna – dolar. Duża zmiana przy jednym rodzaju płatności

Dodano: 
Monobank
Monobank Źródło: shutterstock.com / Mehaniq
Ukraińskie banki zaczęły podnosić kurs przy płatności kartą do poziomu kursu gotówkowego. Dotknie to przede wszystkim Ukraińców, którzy wyjechali za granicę i płacą kartami w hrywnach.

Od 6 lipca Monobank i PrivatBank ustalają rynkowy kurs wymiany dla transakcji bezgotówkowych. Banki ustalają jednolite kursy walut dla płatności kartą oraz kupowania i sprzedawania gotówki w swoich oddziałach w oparciu o sytuację rynkową.

Przede wszystkim dotyczy to kursów wymiany przy płatności kartą: wypłat gotówki i przelewów w hrywnach na Ukrainie z kart walutowych, a także wszelkiego rodzaju operacji zagranicznych w walutach obcych przy użyciu kart w hrywnach – informuje PrivatBank.

Zmiana przy płatnościach kartą

Innowacja będzie więc dotyczyć przede wszystkim Ukraińców, którzy za granicą dokonują płatności kartami płatniczymi w hrywnach. Okazuje się, że jeśli dzień wcześniej, 5 lipca, kurs Privatbanku był na poziomie 32,79 za dolara, to od 6 lipca będzie to 35,46 UAH.

Według Monobanku, kurs hrywny dla transakcji kartowych jest obecnie ustalany na poziomie 35,00-35,45 UAH za dolara i 35,9-36,63 UAH za euro. 5 lipca stawka za transakcje kartowe w Monobank wynosiła 31,6 hrywien za dolara., oraz 32,35 UAH za euro.

Kurs hrywny

Z dniem 21 maja Narodowy Bank zniósł ograniczenia dotyczące ustalania kursu wymiany, po którym uprawnione instytucje mogą sprzedawać walutę klientom. Poprzednio odpowiedni kurs nie powinien różnić się od oficjalnego kursu o więcej niż 10%. Oficjalny kurs wymiany hrywny do dolara od 24 lutego 2022 r. jest ustalany przez Narodowy Bank na poziomie 29,25 hrywny za dolara.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom