Pierwszy taki pokaz. Ukraiński film do obejrzenia pod gołym niebem w Warszawie!

Pierwszy taki pokaz. Ukraiński film do obejrzenia pod gołym niebem w Warszawie!

Dodano: 
Open Air Ukrainian Film Festival
Open Air Ukrainian Film Festival Źródło: Facebook / Ukraina Festiwal Filmowy
Organizatorzy Open Air Ukrainian Film Festival, Pijana Wiśnia i Ukraina! Festiwal Filmowy, już dziś zapraszają do obejrzenia filmu na terenie Pijanej Wiśni w Warszawie.

Ukraina Festiwal Filmowy prezentuje współczesną kulturę ukraińską oraz trendy w kinematografii, muzyce i sztuce. Na oficjalnej stronie Beata Bieronska-Lach, dyrektor festiwalu, mówi: „Chcemy, aby Festiwal UKRAINA! symbolicznie zbudował pomost pomiędzy Polakami i Ukraińcami, aby był okazją do partnerskiej rozmowy i wspólnej zabawy”.

Z kolei bar Pijana Wiśnia nie pierwszy raz organizuje takie charytatywne wydarzenia na swoim terenie. W czerwcu odbył się również koncert charytatywny Antona Wellboya, znanej postaci ukraińskiego show-biznesu. Środki zebrane z tego koncertu zostały również przekazane Siłom Zbrojnym Ukrainy.

Pierwszy pokaz filmu Open Air Ukrainian Film Festival

Dziś w Warszawie pokazywany będzie film „Czerkasy” w reż. Tymura Jaszczenki. Dramat produkcji ukraińsko-polskiej otrzymał nagrodę publiczności na piątym Ukraina! Festiwal Filmowy. W poście na Facebooku udostępniono zwiastun dzisiejszego filmu.

Gdzie odbędzie się pokaz filmu?

Film obejrzeć można o godz. 20 na terenie Lokalu Pijana Wiśnia przy rogu Emilii Plater i Świętokrzyskiej, wstęp bezpłatny. Organizatorzy informują również, że środki zebrane podczas oglądania filmu zostaną przekazane na pomoc Ukrainie.

Pokazy filmów ukraińskich na świeżym powietrzu potrwają do końca lata. Harmonogram kolejnych seansów można znaleźć na zdjęciu lub na stronie organizatorów.

Harmonogram pokazów

Harmonogram pokazów
Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom