Zniszczony rosyjski sprzęt na Placu Zamkowym. To pierwsza taka wystawa za granicą

Zniszczony rosyjski sprzęt na Placu Zamkowym. To pierwsza taka wystawa za granicą

Dodano: 
Rosyjski czołg i działo w Warszawie. "Za wolność naszą i waszą"
Rosyjski czołg i działo w Warszawie. "Za wolność naszą i waszą" Źródło: MON Ukrainy
W historycznym centrum Warszawy, na Placu Zamkowym, oglądać można wystawę „Za wolność naszą i waszą”. Zniszczony rosyjski sprzęt wojskowy pokazuje opór ukraińskiej armii przeciwko agresji na Ukrainie. To pierwsza taka ekspozycja w Unii Europejskiej i NATO.

Wśród eksponatów znajduje się czołg T72B zniszczony w bitwie 31 marca we wsi Dmytrivka pod Kijowem, instalacja artyleryjska Msta-S trafiona przez artylerię ukraińskich sił zbrojnych w regionie Sumy oraz próbki wyrzutni rakiet Hurricane i Tornado.

„Moskwa marzyła od czasów sowieckich, że ich czołgi dotrą do Oceanu Atlantyckiego. Siły Zbrojne Ukrainy, nasi gwardziści, pogranicznicy, bojownicy innych struktur sił obronnych pokazali, że przez nasze terytorium rosyjskie czołgi mogą przejeżdżać dalej tylko w formie eksponatów” – pisze na Facebook Minister Obrony Ukrainy Oleksij Reznikow.

„Polska broń wzmacnia naszą obronę”

– Jestem szczerze wdzięczna narodowi polskiemu i państwu polskiemu za wszelką pomoc, jaką Ukraina otrzymała w ciągu 124 dni odpierania rosyjskiej agresji na pełną skalę. Zarówno na zapleczu, jak i na froncie Ukraińcy czują wsparcie Polaków. Polska broń wzmacnia naszą obronę na froncie. Zawsze będziemy o tym pamiętać! – powiedziała zastępczyni ministra obrony Ukrainy Hanna Malyar podczas otwarcia wystawy.

Wystawę będzie można oglądać w Warszawie do 6 lipca, a następnie będzie eksponowana w innych miastach Polski.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom