Ołena Zełenska z nagrodą Wprost. „Przyjmuję ją w imieniu każdej ukraińskiej kobiety”

Ołena Zełenska z nagrodą Wprost. „Przyjmuję ją w imieniu każdej ukraińskiej kobiety”

Dodano: 
Wystąpienie Ołeny Zełenskiej na gali ShEO
Wystąpienie Ołeny Zełenskiej na gali ShEO Źródło: Piotr Woźniakiewicz ArsLumen.pl
Żona Prezydenta Ukrainy Ołena Zełenska otrzymała od Wprost specjalną nagrodę na gali ShEO Awards 2022 w kategorii „Pokój na świecie”. Oleh Kuts, doradca ambasady Ukrainy w Polsce, odebrał statuetkę w imieniu Zełenskiej podczas uroczystej ceremonii w Warszawie.

Wprost już po raz trzeci nagrodził wyjątkowe kobiety. W czasie gali ShEO Awards uhonorowano najwybitniejsze przedstawicielki świata kultury, biznesu, sportu, nauki oraz działaczki społeczne. Ambasada Ukrainy w Polsce zwróciła uwagę, że ShEO Awards to jedna z najbardziej prestiżowych polskich nagród dla kobiet.

„To nagroda dla ukraińskich kobiet i kobiet w Europie”

W specjalnej kategorii „Pokój na świecie” uhonorowana została Ołena Zełenska. Pierwsza Dama Ukrainy w specjalnym nagraniu podziękowała za nagrodę, zwracając uwagę na rolę kobiet w Ukrainie i Europejek, które przyszły im z pomocą. – Mówi się, że nikt nie zna swojej siły, dopóki nie nadejdzie moment próby. Jestem pewna, że żadna kobieta nie chciałaby dowiedzieć się o swoich możliwościach w taki straszny sposób – mówiła.

Pierwsza Dama wymieniła m.in. Switlanę Klymenko, która przez 40 dni nie opuszczała szpitala, pomagając mieszkańcom swojego rodzinnego miasta Iwankow. Wspomniała także Oleksandrę Kuwshynową, która robiła reportaże z okupowanej Kijowszczyzny.

Zełeńska: Siła wzrasta poprzez poświęcenie i pomaganie innym

„Nasze kobiety są na wszystkich frontach oporu. Aktywne, kreatywne, oddane, solidarne. Są liderkami we wszystkim, co robią. Jesteśmy silne i wiemy o tym. A siła ta wzrasta poprzez poświęcenie i pomaganie innym”– napisała na Telegramie Olena Zełeńska.

To nie jedyna nagroda dla Ukrainki na SheO Awards 2022. Wprost w kategorii „Aktywistka Roku” wyróżnił Natalię Panchenko, liderkę organizacji Euromajdan-Warszawa. W marcu działaczka zorganizował blokadę ciężarówek na granicy polsko-białoruskiej, które sprowadzały towary do Rosji, a w maju – marsz dziękczynny i koncert, który zgromadził ok. 20 tys. osób.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom