Leczenie depresji. Gdzie szukać pomocy w Polsce?

Leczenie depresji. Gdzie szukać pomocy w Polsce?

Dodano: 
Kobieta siedząca na łożku
Kobieta siedząca na łożku Źródło:Unsplash
Depresja jest nazywana chorobą XXI wieku. Jakie objawy mogą o niej świadczyć? Przedstawiamy najważniejsze informacje wraz z numerami telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc.

Jak wynika z danych WHO, depresja to obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Jest chorobą, która może być spowodowana traumatycznymi doświadczeniami. Różnica pomiędzy depresją a smutkiem polega na tym, że smutek jest naturalną ludzką emocją, a jej odczuwanie jest wpisane w życie każdego człowieka. Natomiast w przypadku depresji nastrój jest obniżony w sposób trwały.

Objawy depresji. Kiedy zwrócić się po pomoc do specjalisty?

Psychika człowieka to zagadnienie, które każdorazowo trzeba rozpatrywać indywidualnie. Wszyscy ludzie przeżywają konkretne wydarzenia i sytuacje na swój sposób. Eksperci wymieniają jednak objawy, które jeżeli trwają dłużej niż dwa tygodnie, mogą świadczyć o zachorowaniu na depresję:

 • obniżony nastrój, który występuje niemal codziennie przez większą część dnia (zarówno w ocenie subiektywnej, jak i na podstawie opinii innych);
 • wyraźny spadek zainteresowania niemal wszystkimi rodzajami aktywności;
 • znaczna utrata lub przyrost masy ciała;
 • bezsenność lub nadmierna senność, która występuje prawie codziennie;
 • pobudzenie lub powolność ruchów;
 • ciągłe poczucie zmęczenia lub utraty energii;
 • poczucie bezużyteczności i bezwartościowości;
 • zmniejszona zdolność myślenia, niezdolność do koncentracji lub podejmowania decyzji;
 • myśli o śmierci.

Psychologowie, którzy pracują w Centrum Edukacji i Rozwoju w Warszawie zaznaczają, że każdy, kto czuje, że nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z własnymi emocjami, powinien zwrócić się po pomoc do specjalisty. Warto również zaznaczyć, że wymienione wyżej objawy mogą być jedynie pierwszą podpowiedzią, w kierunku diagnozy, ale tylko lekarz może ją postawić. W Polsce nie jest wymagane skierowanie do psychiatry.

Ważne numery telefonów

Bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać pod numerami telefonu:

 • 116 123 – infolinia dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynna 7 dni w tygodniu, od godz. 14.00-22.00;
 • 116 111 – infolinia dla dzieci i młodzieży, czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
 • 800 108 108 – infolinia wsparcia czynna od poniedziałku do niedzieli (oprócz świąt), w godzinach 14.00-20.00;
 • 800 121 212 – linia telefoniczna Rzecznika Praw Dziecka dla dzieci i młodzieży czynna 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu;
 • 22 635 09 54 – telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 17.00-20.00.
Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: vpolshi.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom