Bezpłatne operacje dla dzieci z Ukrainy. Amerykańscy lekarze z ważną misją w Polsce

Bezpłatne operacje dla dzieci z Ukrainy. Amerykańscy lekarze z ważną misją w Polsce

Dodano: 
Giennadij Fuzajlow w szpitalu z dziećmi
Giennadij Fuzajlow w szpitalu z dziećmi Źródło:Facebook / Регіональний медичний центр родинного здоров'я
Amerykańscy lekarze przyjadą do Polski, by pomóc Ukraińcom potrzebującym opieki medycznej w związku z poparzeniami, bolesnymi amputacjami kończyn czy wrodzonymi deformacjami rąk. Kto i jak może skorzystać z konsultacji ze specjalistami?

Fundacja Stowarzyszenia Lekarzy na Rzecz Pomocy Dzieciom, założona i kierowana przez Giennadija Fuzajlowa, przyjedzie do Polski, aby zapewnić opiekę chirurgiczną ukraińskim dzieciom do 18. roku życia.

Przed inwazją na pełną skalę fundacja, na czele której stoi Giennadij, co roku odwiedzała Ukrainę, aby zapewnić leczenie chirurgiczne dzieciom. Ostatni raz odwiedzili Ukrainę w 2021 roku.

Kiedy i jakiej pomocy udzielają lekarze?

Giennadij Fuzajlow i jego zespół będą pracować w Polsce od 14 do 19 maja. Do tego czasu będą zbierać ankiety od pacjentów, którzy potrzebują pomocy. Lekarz przeanalizuje wszystkie ankiety i ostatecznie wybierze 30-35 dzieci, które najbardziej potrzebują pomocy.

Jak mówi Polskiemu Radiu lekarz, ich fundacja nie będzie patrzyła na lokalizację potrzebujących dzieci. Jeśli znajdzie się pacjent z Ukrainy, lekarze będą starali się zorganizować całą logistykę i zakwaterowanie w Polsce, by mu pomóc.

Lekarz podkreśla też, że on i jego koledzy nie planują wykonywać żadnych zabiegów estetycznych podczas misji w Polsce.

– Będziemy wybierać tylko te osoby, które mają zaburzone codzienne funkcjonowanie. Czyli są to zaburzenia związane z samowystarczalnością – upośledzone funkcjonowanie szyi, upośledzona rotacja głowy, czy uszkodzenia kończyn górnych. Teoretycznie są to najważniejsze funkcje – mówi Giennadij Fuzajlow.

Jak wysłać kwestionariusz do lekarza?

Jeśli ty lub twoje dzieci potrzebujecie operacji rekonstrukcyjnej lub plastycznej, musisz napisać na Facebooku do Giennadija Fuzajlowa lub Maksyma Sawenko, lekarza z Dniepru, który zbiera informacje.

Wiadomość powinna zawierać: nazwisko, imię dziecka, zdjęcie twarzy, diagnozę, dolegliwości, zdjęcie miejsca urazu. Preferowane jest pisanie w języku rosyjskim lub angielskim.

facebook

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook / Gennadiy Fuzaylov
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom