Zostań wolontariuszem i pomóż Ukraińcom w Polsce, którzy opiekują się niepełnosprawnymi bliskimi

Zostań wolontariuszem i pomóż Ukraińcom w Polsce, którzy opiekują się niepełnosprawnymi bliskimi

Dodano: 
Zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci
Zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci Źródło:Shutterstock / fizkes
Organizacja Mudita prosi o pomoc dla Ukraińców, którzy uciekli przed wojną ze swoimi niepełnosprawnymi bliskimi. Każdy może się przyłączyć i zostać wolontariuszem lub poprosić o pomoc. Przedstawiamy szczegóły.

Organizacja Mudita apeluje do wszystkich zainteresowanych pomocą ukraińskim kobietom, które uciekły przed wojną do Polski i wychowują niepełnosprawne dzieci i bliskich. Organizatorzy poszukują osób dyspozycyjnych od dwóch dni w tygodniu lub do dwóch dni w miesiącu (około 2-3 godzin). Organizacja obiecuje, że każdy otrzyma wsparcie merytoryczne, informacyjne i psychologiczne.

Stowarzyszenie Mudita to organizacja wolontariacka, która zapewnia schronienie i inne wsparcie osobom o specjalnych potrzebach uciekającym przed wojną na Ukrainie. Mudita działa w dwóch miastach – Warszawie i Krakowie.

Nowy program dla Ukraińców

Jak informuje organizacja, obecnie wprowadzany jest ukraiński program asystentury wakacyjnej. Jego celem jest umożliwienie opiekunom chorych dzieci odpoczynku lub załatwienia innych spraw rodzinnych. Rodziny, które potrzebują pomocy, mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy na oficjalnej stronie projektu.

Chcę pomóc i zostać wolontariuszem

Organizatorzy projektu mówią, że każdy asystent biorący udział w programie będzie miał zapewnioną kompleksową pomoc ze strony koordynatorów. Jest to dobra okazja do zdobycia cennego doświadczenia we wspieraniu osób niepełnosprawnych. Wolontariusze nie otrzymają wynagrodzenia za pomoc rodzinom z Ukrainy, ale będą mieli możliwość otrzymania certyfikatów i referencji, z możliwością odbycia staży, praktyk i wolontariatu pracowniczego.

Aby wziąć udział w projekcie, osoby chętne i gotowe do pomocy osobom o specjalnych potrzebach powinny zgłosić się poprzez formularz internetowy. W razie dodatkowych pytań organizatorzy radzą kontaktować się pod adresem mailowym: [email protected] lub bezpośrednio z koordynatorami w swoim mieście, których można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Stowarzyszenie Mudita
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom