Wsparcie dla ukraińskich kobiet w ciąży w Krakowie. Gdzie można dostać pomoc?

Wsparcie dla ukraińskich kobiet w ciąży w Krakowie. Gdzie można dostać pomoc?

Dodano: 
Kobieta w ciąży
Kobieta w ciąży Źródło: Shutterstock / Natali Kuzina
Krakowskie Centrum Wsparcia pomaga Ukrainkom w ciąży, które uciekły przed wojną. W ośrodku odbywają się różnorodne zajęcia, a kobiety mogą liczyć na różne formy wsparcia.

Grupa wolontariuszy z Centrum Rodzinno-Położniczego Koala oferuje pomoc ukraińskim kobietom w okresie ciąży i rodzinom z noworodkami, które opuściły Ukrainę z powodu wojny i przekroczyły granicę Polski po 24 lutego 2022 roku.

Krakowski Ośrodek Wsparcia działa z inicjatywy wolontariuszy Centrum Rodzinno-Położniczego „Koala” oraz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza”. Wsparcia finansowego udziela Województwo Małopolskie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi.

Eksperci z „Koali” od 15 lat pomagają matkom

Rodzinny Ośrodek Macierzyństwa „Koala” istnieje od ponad 15 lat. Na swojej oficjalnej stronie liderzy ośrodka zaznaczają, że jako jedni z pierwszych w Krakowie wdrażali ideę aktywnego porodu i promowali nowe podejście do porodu i macierzyństwa.

„Od samego początku bardzo ważne było dla nas dzielenie się z osobami spodziewającymi się dziecka naszym doświadczeniem i wiedzą, które pozwalają zmienić strach w aktywność, niekontrolowanie – w zaufanie do własnego ciała, lęk – w konkretne umiejętności i rzetelne informacje” – czytamy.

Jaką pomoc można otrzymać w Centrum?

Centrum oferuje:

 • pomoc kobietom w ciąży i połogu w znalezieniu mieszkania;
 • pomoc w dotarciu do szpitala podczas porodu i w powrocie ze szpitala po porodzie;
 • wsparcie psychologiczne w przygotowaniu do porodu i w okresie połogu;
 • tłumaczenie podczas wizyt lekarskich, hospitalizacji, porodu itp;
 • porady dotyczące karmienia piersią;
 • zajęcia warsztatowe z obsługi chusty animacyjnej;
 • jogę dla kobiet w ciąży;
 • zapewnienie kobietom w ciąży wszystkiego, co niezbędne do porodu;
 • rzeczy dla noworodków itp.

Potrzebujesz pomocy lub chcesz pomóc?

Zestawy dla matek i niemowląt dostępne są w kolejnych dniach:

 • Poniedziałek, wtorek, środa – od 10:00 do 12:00;
 • Czwartek, piątek – od 16:00 do 18:00.

Jeśli chcesz pomóc kobietom z Ukrainy, możesz również przynieść rzeczy do Centrum i włączyć się w zbiórkę pomocy. Finansowo można wesprzeć ukraińskie kobiety za pomocą stronie internetowej.

Jak zapisać się na zajęcia?

Szczegółowe informacje na temat zajęć prowadzonych w Centrum można znaleźć na oficjalnej stronie. Aby wziąć w nich udział, należy się wcześniej zarejestrować.

Centrum Wsparcia Kobiet Ukraińskich mieści się w Krakowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29 (wejście od przystanku „Muzeum Narodowe 05” z al. Adama Mickiewicza).

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Centrum Rodzinno-Położnicze Koala
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom