Bezpłatne centrum wsparcia dla osób z traumą wojenną w Krakowie. Jakie usługi oferuje?

Bezpłatne centrum wsparcia dla osób z traumą wojenną w Krakowie. Jakie usługi oferuje?

Dodano: 
Dziewczyny siedzą w Centrum wsparcia w Krakowie
Dziewczyny siedzą w Centrum wsparcia w Krakowie Źródło: Archiwum prywatne
Wsparcie psychologiczne, zajęcia integracyjne dla młodzieży i dorosłych, którzy doświadczyli traumy wojennej – to wszystko oferuje centrum wsparcia w Krakowie. „Postanowiliśmy stworzyć miejsce, gdzie do problemu będzie się podchodzić w sposób holistyczny” – tłumaczą pomysłodawcy.

Z nieprzepracowaną traumą wojenną boryka się coraz więcej uchodźczyń i uchodźców. Problem dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jednak, zdaniem Agnieszki Korsak z fundacji Let’s Help Together, najmniej zaopiekowaną grupę stanowi młodzież. To głównie z myślą o nich w wakacje otwarto Centrum Integracyjno–Psychoterapeutyczne.

Fundacja Let’s Help Together powstała na kanwie wydarzeń z lutego 2022 roku w Krakowie i mimo swojego krótkiego stażu pomogła już wielu rodzinom.

Miejsce dla zajęć dzieci w Centrum wsparciaWyposażenie Centrum wsparcia

Z jakie pomocy można skorzystać w centrum?

– Osoby z doświadczeniem uchodźczym potrzebują nie tylko pomocy materialnej czy prawnej, ale też wsparcia psychologicznego. Spora część z nich to niestety osoby cały czas zamrożone w traumie, mające duże trudności z odnalezieniem się w nowej sytuacji, podjęciem pracy, przyswajaniem wiedzy czy nawiązywaniem relacji. Dlatego postanowiliśmy stworzyć miejsce, gdzie do problemu będzie się podchodzić w sposób holistyczny. Z jednej strony profesjonalna psychoterapia, z drugiej socjalizacja dzieci i młodzieży z różnych krajów i środowisk poprzez lekcje języków czy zajęcia ogólnorozwojowe – mówi Agnieszka Korsak, Członek Zarządu z Fundacji Let’s Help Together.

Równolegle w kamienicy prowadzone są lekcje języka polskiego, angielskiego i zajęcia dodatkowe, takie jak warsztaty kulinarne czy joga – informują organizatorzy. Dotychczas skorzystały z nich 343 osoby, a na naukę języków zapisało się 135 dzieci z różnych krajów, nie tylko z Ukrainy. Ogólnie z oferty centrum skorzystało już ponad 500 osób. Z psychoterapii dla dzieci i dorosłych skorzystało już 96 osób. Obecnie w trakcie leczenia jest blisko 50 kolejnych.

Dzieci odbywają zajęcia w Centrum wsparcia

Jak skorzystać z oferty centrum?

Ośrodek znajduje się na dwóch piętrach kamienicy przy ul. Podzamcze 26 w Krakowie. Na pierwszej kondygnacji prowadzone są zajęcia integracyjne dla młodzieży. Druga została zaadaptowana pod psychoterapię dla dzieci i dorosłych.

Konsultacje psychologiczne odbywają się w godz. od 9:00 do 20:00, są bezpłatne i można umawiać się na nie osobiście lub telefonicznie pod numerem +48 505 728 181.

Plany na przyszłość

Fundację Let’s Help Together założyły Agnieszka Korsak i Sylwia Turzańska, które od wybuchu wojny mocno angażują się w pomoc osobom uciekającym z Ukrainy. Agnieszka tworzyła grupy, m.in. lekarzy, prawników i tłumaczy, którzy pro bono udzielali pomocy.

Obecnie Fundacja Let’s Help Together pracuje nad otwarciem szkoły w modelu demokratycznym, również w pełni bezpłatnej. Celem placówki ma być kształtowanie myślenia systemowego, strategicznego i umiejętności podejmowania odważnych i mądrych decyzji.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Informacja prasowa
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom