„500 zł na leki”. Jak Ukraińcy mogą bezpłatnie dostać lekarstwa z apteki?

„500 zł na leki”. Jak Ukraińcy mogą bezpłatnie dostać lekarstwa z apteki?

Dodano: 
Kobieta kupuje leki. Zdjęcie ilustracyjne
Kobieta kupuje leki. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: shutterstock.com / Gorodenkoff
Ukraińcy mogą po raz kolejny wypełnić wniosek do programu, który umożliwia obywatelom Ukrainy uzyskanie dofinansowania na zakup leków w Polsce. Opowiadamy o szczegółach.

Direct Relief we współpracy z epruf S.A. opracowała program, który umożliwia obywatelom Ukrainy uzyskanie dofinansowania na zakup leków w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych w Polsce.

Każda osoba, której wniosek o przyjęcie do Programu zostanie zaakceptowany, otrzyma indywidualny kod uczestnika Programu, który umożliwi mu zakup leków i innych produktów dostępnych w aptece w kwocie do 500 zł w 2022 roku.

Kto może wziąć udział?

Z pomocy w ramach programu może skorzystać każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę Polski po 24 lutego 2022 r. Aby przystąpić do programu i otrzymać pomoc, należy przedstawić dokument potwierdzający nadanie polskiego numeru PESEL. Do programu mogą przystąpić zarówno dorośli, jak i osoby niepełnoletnie.

Jak zarejestrować się?

Aby przystąpić do programu należy: wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny na oficjalnej stronie i poczekać na sprawdzenie zgłoszenia przez organizatora. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia na adres e-mail zostanie wysłany indywidualny kod uczestnika. Dzięki kodowi QR będzie można kupić leki na receptę i bez recepty, a także leki dla diabetyków, leki dla osób z chorobami układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i nerwowego. Kod należy zeskanować w aptece lub wydrukować i pokazać.

Wcześniej zgłoszenia przyjmowano również w kwietniu. Organizatorzy odnotowali, że otrzymali ponad 100 tys. zgłoszeń od Ukraińców i zawiesili program. Teraz, po otrzymaniu kolejnego finansowania, firma uruchomiła go ponownie.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom