Bezpłatne zajęcia dla kobiet z Ukrainy przygotowujące do porodu

Bezpłatne zajęcia dla kobiet z Ukrainy przygotowujące do porodu

Dodano: 
Kobieta w ciąży
Kobieta w ciąży Źródło:Unsplash / Juan Encalada
Fundacja Polskie Forum Migracyjne organizuje w czerwcu zajęcia dla kobiet w ciąży z Ukrainy. Organizatorzy zapraszają wszystkie chętne, które są po 3. miesiącu ciąży.

Od 26 czerwca rozpoczną się zajęcia w szkole rodzenia. Podczas zajęć kobiety będą mogły dowiedzieć się o tym, jak wygląda opieka nad rodzącą w polskim szpitalu, a także poznać prawa rodzącej i jej dziecka. Każde zajęcia będą tłumaczone na język ukraiński i rosyjski.

Szkoła rodzenia jest prowadzona przez Małgorzatę Skalską, położną pracującą w jednym z warszawskich szpitali razem z Martą Piegat-Kaczmarczyk, psycholożką międzykulturową.

W trakcie zajęć zostaną poruszone takie tematy jak przygotowanie do porodu, wybór szpitala, pakowanie torby do szpitala, etapy i przebieg porodu oraz karmienie piersią. Oprócz tego udzielane będą informacje odnośnie formalności związanych z narodzinami dziecka w Polsce.

Szkoła dla przyszłych mam w Warszawie. Jak można zapisać się na kurs?

Zajęcia będą odbywały się w sobotę 25 czerwca oraz niedzielę 26 czerwca pod adresem Chocimska 12 w Warszawie w godzinach 10.00 – 17.00.

Na kurs można zapisać się za pośrednictwem adresu [email protected] lub dzwoniąc pod numer +48 692-913-993


Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom