Paczkę do innego miasta w Polsce można wysłać pociągiem. Jak to zrobić?

Paczkę do innego miasta w Polsce można wysłać pociągiem. Jak to zrobić?

Dodano: 
Przygotowywanie paczki do wysyłki
Przygotowywanie paczki do wysyłki Źródło:Shutterstock / Ground Picture
Potrzebujesz pilnie wysłać paczkę do innego miasta w Polsce? Nie musisz w tym celu iść na pocztę, ale możesz skorzystać z usługi przewoźnika kolejowego PKP Intercity i tego samego dnia nadać i odebrać paczkę. Przedstawiamy szczegóły.

Nadanie i odebranie paczki tego samego dnia jest możliwe, jeśli skorzysta się z usług konduktora kolejowego. Jak czytamy na stronie PKP Intercity, paczki są przewożone w bezpośrednim połączeniu, więc nie są przeładowywane na stacjach pośrednich, co minimalizuje szanse na zagubienie przesyłki.

Jak korzystać z usługi?

Aby wysłać paczkę pociągiem, należy: wejść na stronę PKP Intercity i wybrać połączenie, które ma oznaczenie koperty. Następnie należy osobiście przekazać paczkę konduktorowi pociągu na peronie i zapłacić za nią gotówką lub przekazać ją w punkcie odbioru na dworcu. W Polsce są tylko cztery dworce, które przyjmują paczki i znajdują się one w dużych miastach. Są to:

 • Warszawa Centralna
 • Lublin
 • Gdynia Główna
 • Szczecin Główny.

Jakie są warunki nadawania paczek za pośrednictwem konduktorów PKP Intercity?

Aby konduktorzy przyjęli paczkę, musi ona spełniać określone warunki:

 • waga paczki nie może przekraczać 10 kilogramów, a maksymalne dopuszczalne wymiary to: 20 x 40 x 50 centymetrów, jeśli jest to rolka – do 150 x 20 centymetrów średnicy.
 • Na paczce należy podać swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, a także adres i telefon nadawcy i odbiorcy, nazwę stacji początkowej i docelowej oraz zawartość i wartość paczki.

Kierownik pociągu może odmówić przyjęcia ładunku, jeśli proces ten może opóźnić odjazd pociągu, nadawca nie zapłacił odpowiedniej kwoty w gotówce lub przesyłka nie jest odpowiednio zapakowana.

Jakich przedmiotów nie można wysyłać koleją?

Konduktor lub kierownik pociągu może odmówić przyjęcia bagażu także wtedy, gdy przesyłka składa się z przedmiotów, których przewóz jest zabroniony. Chodzi o:

 • przedmioty, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
 • przedmioty, które są niebezpieczne lub mogą wyrządzić szkodę osobom lub mieniu;
 • pieniądze, środki płatnicze, papiery wartościowe, przedmioty wartościowe;
 • przedmioty, których deklarowana wartość przekracza 1200 zł;
 • dokumenty tożsamości;
 • broń i amunicja;
 • przedmioty, które nie nadają się do przewozu w pociągu ze względu na swoje rozmiary, wagę lub inne właściwości;
 • zwierzęta.

Ile będzie kosztowało wysłanie paczki pociągami PKP Intercity?

Opłata za przesyłkę standardową wynosi 30 zł, niezależnie od odległości. Jeśli osoba wysyła dużą paczkę, koszt dostawy wynosi 60 zł, niezależnie od odległości.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: PKP Intercity
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom