Polski system płatności BLIK. Czym jest i jak z niego korzystać?

Polski system płatności BLIK. Czym jest i jak z niego korzystać?

Dodano: 
Kod BLIK, zdjęcie ilustracyjne
Kod BLIK, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Kod BLIK to nowość dla ukraińskich użytkowników, bo nie ma dla niego odpowiednika na rynku ukraińskim. Polacy na co dzień korzystają jednak z niego przy płaceniu, dlatego warto dowiedzieć się, jak to działa.

BLIK to stworzony przez kilka banków system płatności mobilnych, który generuje 6-cyfrowy kod. Ten kod może służyć do płatności internetowych oraz stacjonarnych, a także do wypłat gotówki. Kod BLIK umożliwia przeprowadzenie wszystkich niezbędnych operacji płatniczych nawet wtedy, gdy pod ręką nie ma karty płatniczej. Wystarczy mieć przy sobie telefon i pobrać aplikację internetową banku.

Jak wygląda proces płatności BLIK?

Jeżeli polski bank, w którym dana osoba założyła konto, obsługuje system BLIK, to wtedy aplikacja mobilna banku może wygenerować 6-cyfrowy kod. Ten kod jest identyfikatorem kupującego i może być wykorzystany do sfinalizowania transakcji. Jest ważny tylko przez 2 minuty i może być użyty jednokrotnie. Jeżeli płatność jest realizowana stacjonarnie, konieczne jest powiadomienie sprzedawcy o płatności BLIK i wpisanie tego kodu na terminalu. Aby wypłacić pieniądze z bankomatu, klient powinien potwierdzić swoje działania w aplikacji bankowej. Do wygenerowania kodu BLIK wymagane jest połączenie internetowe.

Wysyłanie pieniędzy przez BLIK

Za pomocą tego systemu można również wysyłać pieniądze na konto drugiej osoby, znając tylko jej numer telefonu. Warunkiem jest to, że oba banki muszą obsługiwać technologię BLIK, ale to nie stanowi problemu, ponieważ usługa BLIK jest obsługiwana niemal wszędzie. Przelew wysłany BLIK-iem jest dostarczany natychmiast, niezależnie od banku.

Lista banków w Polsce obsługujących system BLIK:

 • PKO Bank Polski;
 • Alior Bank;
 • ING Bank Śląski;
 • Santander Bank Polska;
 • BNP Paribas;
 • mBank;
 • Bank Millennium;
 • Bank Pekao;
 • Getin Bank;
 • Inteligo;
 • Credit Agricole;
 • SGB;
 • Grupa BPS;
 • Nest Bank;
 • Boś Bank;
 • Noble Bank;
 • Bank Pocztowy.
Autor: Kateryna Orda
Źródło: Ukraina.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom